Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční audit (KFU / FA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFU / FA - Finanční audit, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Definice auditu, jeho cíle a podstata.- Legislativní úprava auditorské činnosti.- Povinnosti a odpovědnost auditora. Etický kodex.- Činnosti auditora před uzavřením zakázky.- Sestavení plánu auditu.- Vlastní průběh auditu, testování.- Analýza účetní závěrky, vyhodnocení testů.- Ukončení auditu, vydání zprávy auditora.- Podvody a trestní odpovědnost auditora.- Úloha interního auditu podniku.- Pracovní postup interního auditu.- Zvláštnosti auditu u MSP.Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou v COURSEWARE.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- porozumět základním principům auditu,- znát jednotlivé auditorské postupy,- orientovat se v legislativě upravující auditorskou činnost,- posoudit finanční situaci konkrétního podniku.

Literatura

Müllerová, Libuše. Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-308-9.Dvořáček, Jiří. Interní audit a kontrola. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-805-3.Dvořáček, Jiří. Audit podniku a jeho operací. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-809-6.Etický kodex KA ČR v platném znění. Molín, J. Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-600-4.Gray Iain, Manson Stuart. The Audit Process. Principles, Practice and Cases. Hampshire: Cengage Learning EMEA, 2011. ISBN 978-1-4080-3049-3.Hakalová Jana. Účetní závěrka a auditing. Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-7399-144-9.Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů (zákon o auditorech).

Požadavky

Podmínkou udělení zápočtu je:a) vypracování a prezentace řešení zadané případové studieb) úspěšné zvládnutí písemného testu v rozsahu obsahu předmětu (test je nutné splnit minimálně na 70 % bodů). Test je možné 1x opakovat.Specifikace požadavků pro studenty kombinované formy studia je v COURSEWARE.

Garant

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Vyučující

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.