Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení firmy v obchodě a službách (KMO / RFO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMO / RFO - Řízení firmy v obchodě a službách, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

˘ Podnikatelský plán obchodní firmy˘ Úvod do strategického plánování firmy˘ Organizace obchodní firmy˘ Specifika marketingu obchodní firmy˘ Projektové řízení v obchodním podnikání˘ Řízení a organizace firemních procesů˘ Pojetí rizika v obchodním podnikání˘ Diagnostika hospodaření obchodní firmy˘ Lidské zdroje v obchodním podnikání˘ Případové studie z oblasti maloobchodní strategie, lokalizace maloobchodu, marketingu maloobchodu, řízení rizik apod.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- vymezit základní podmínky obchodního podnikání- pochopit a objasnit význam a postup tvorby podnikatelského plánu v obchodní činnosti- vytvořit návrh strategického plánu obchodního podniku- zvolit vhodnou organizační strukturu obchodního podniku- aplikovat procesní řízení, MBO a projektové řízení v obchodní činnosti podniku- vytvořit plán projektu v marketingu, logistice, obchodu či cestovním ruchu

Literatura

Pražská, Lenka; Cimler, Petr; Jindra, Jiří. Obchodní podnikání : Retail management. 2. přepracované vydání. Praha : Management Press, 2002. ISBN 80-7261-059-7.Koráb, Vojtěch; Režňáková, Mária,; Peterka, Jiří. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1605-0.Doležal Jan. Projektový management podle IPMA. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.Cimler, Petr,; Zadražilová, Dana. Retail management. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6.Bárta, Vladimír; Pátík, Ladislav; Postler, Milan. Retail marketing. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-207-9.Pavelková, Drahomíra; Knápková, Adriana. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha : Linde, 2005. ISBN 80-86131-63-7.MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5.

Požadavky

Podmínkou udělení zápočtu je: a) odevzdání a obhájení seminární práce dle zadání vyučujícího b) prezentace dílčích výsledků seminární práce na cvičení Každá seminární práce by měla být v rozsahu 10-15 normostran, měla by odpovídat formálním požadavkům kladeným na kvalifikační práce (včetně používání citací). Práce bude zaměřená na návrh libovolného projektu použitelného v činnosti obchodního podniku. Při zpracování studenti užijí příslušný software.Termín odevzdání do začátku zkouškového období. Jedna oprava seminární práce je možná.Zkouška je písemná. Hodnocení: 90-100 % výborně, 80-89 % velmi dobře, 70-79 % dobře, 69 a méně % nevyhověl

Garant

Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.

Vyučující

Ing. Lenka ČechurováIng. Lenka Čechurová