Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podnikových procesů (KPM / ADPE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPM / ADPE - Řízení podnikových procesů, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Podnikové procesy, architektura, souvislost s podnikatelskou strategií.- Měření výkonnosti v podnikových procesech.- Techniky optimalizace nákladů v podnikových procesech.- Možnosti zlepšení výkonnosti podnikových procesů.- Simulace a predikce vývoje podnikových procesů.- Implementace politik a přístupů vedoucích ke zlepšení výkonnosti podniku.- Techniky organizace a řízení podnikových procesů.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- objasnit základní pojmy z oblasti podnikových procesů,- vyhledávat a rešeršovat informace, pracovat se zdroji v relevantních databázích a v odborných časopisech a publikacích,- rozhodnout o postupech organizace, řízení a měření výkonnosti podnikových procesů,- využívat znalosti k predikcím vývoje podnikových procesů s uvážením poznatelných rizik,- obhájit postupy vlastního řešení optimalizace metod procesního řízení v podnicích.

Literatura

Bowhill, Bruce. Business planning and control : integrating accounting, strategy, and people. Chichester : John Wiley & Sons, 2008. ISBN 978-0-470-06177-0.Jeston, J., Nelis, J. Management by Process. Elsevier, Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 13-978-0-7506-87.FLEMMING, Larson. Managing the New Product Portfolio. Lyngby, Denmark, 2008. ISBN 978-87-90130-13-8.STEVENSON, William, J. Production/Operations Management. Boston, USA, 1990. ISBN 0-256-09875-1.Burgelman, Robert A.; Christensen, Clayton M.; Wheelwright, Steven C. Strategic management of technology and innovation. 4th ed. Boston : McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-07-253695-0.

Požadavky

- Aktivní účast na průběžných konzultacích (na základě individuálně sestaveného plánu), samostudium doporučených zdrojů, rešerše dalších pramenů v souladu se zadáním tématu.- Zpracování samostatné práce: rešerše soudobých názorů na vybraný segment problematiky řízení podnikových procesů, konzultace se školitelem (rozsah práce je 10 - 15 normostran).Zkouška je formou rozpravy k tématickému celku, jehož jádro bylo zpracováno v rámci samostatné práce.

Garant

Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.