Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Risk management (KPM / ADRM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPM / ADRM - Risk management, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod do předmětu. Základní slovník managementu rizik, význam řízení rizik v organizacích.- Strategické řízení rizik. Feasibility study z pohledu Risk Managementu. Vytváření strategických variant.- Postupy identifikace rizik, metriky a hodnotitelnost rizika.- Řízení rizik investičních projektů.- Metody používané při řízení finančních rizik.- Rizika v oblasti IT a komunikace.- Risk management v řízení výkonnosti podniků a projektů.- Základní problémy teorie rozhodování.- Krizové plánování a řízení v podnicích a projektech.- Organizační zabezpečení řízení rizik v podnicích.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- objasnit a diskutovat teorii řízení rizik.- aplikovat metody řízení rizik.

Literatura

Schuyler, John R. Decision analysis in projects. [1st ed.]. Upper Darby : Project management institute, 1996. ISBN 1-880410-39-7.GARLIC, Andy. Estimating Risk. Cornwall, 2010. ISBN 987-0-566-08776-9.Hulett, David T. Integrated cost-schedule risk analysis. Farnham : Gower, 2011. ISBN 978-0-566-09166-7.LEICHT, Matthev. Intelligent Internal Control and Risk management. Cornwall, 2011. ISBN 978-0-566-08799-8.COLEMAN, Les. Risk Straregies. Farnham, 2009. ISBN 978-0-566-08938-1.SADGROVE, Kid. The Complete Guide to Business Risk Management. Cornwall, 2009. ISBN 978-0-566-08661-8.

Požadavky

Zkouška sestává z ústního pohovoru, který prověří znalosti získané studiem základní i doporučené literatury. Důraz je kladen na schopnost praktické aplikace nabytých znalostí do tvůrčí činnosti doktoranda.

Garant

Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.