Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podnikových procesů (KPM / DPE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPM / DPE - Řízení podnikových procesů, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Podnikové procesy, architektura, souvislost s podnikatelskou strategií.- Měření výkonnosti v podnikových procesech.- Techniky optimalizace nákladů v podnikových procesech.- Možnosti zlepšení výkonnosti podnikových procesů.- Simulace a predikce vývoje podnikových procesů.- Implementace politik a přístupů vedoucích ke zlepšení výkonnosti podniku.- Techniky organizace a řízení podnikových procesů.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- objasnit základní pojmy z oblasti podnikových procesů,- vyhledávat a rešeršovat informace, pracovat se zdroji v relevantních databázích a v odborných časopisech a publikacích,- rozhodnout o postupech organizace, řízení a měření výkonnosti podnikových procesů,- využívat znalosti k predikcím vývoje podnikových procesů s uvážením poznatelných rizik,- obhájit postupy vlastního řešení optimalizace metod procesního řízení v podnicích.

Literatura

Anderson,B. Business Process Improvement Toolbox, ASQ Duality Press. Milwaukee, Wisconsin, 2007. ISBN 978-0-87389-719-8.Jeston, J., Nelis, J. Business Process Management. Elsevier, Butterworth-Heinemann, 2010. ISBN 978-0-75-068656-3.Jeston, J., Nelis, J. Management by Process. Elsevier, Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 13-978-0-7506-87.Řepa, V. Podnikové procesy. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2252-8.Petřík, T. Procesní a hodnotové řízení firem a organizací-nákladová technika a komplexní manažerská metoda ABC/ABM. Linde, Praha, 2007. ISBN 978-80-7201-648-8.Dlouhý, M., Fábry, J., Kuncová, M., Hladík, T. Simulace podnikových procesů. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4.

Požadavky

- Aktivní účast na průběžných konzultacích (na základě individuálně sestaveného plánu), samostudium doporučených zdrojů, rešerše dalších pramenů v souladu se zadáním tématu.- Zpracování samostatné práce: rešerše soudobých názorů na vybraný segment problematiky řízení podnikových procesů, konzultace se školitelem (rozsah práce je 10 - 15 normostran).Zkouška je formou rozpravy k tématickému celku, jehož jádro bylo zpracováno v rámci samostatné práce.

Garant

Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.