Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a strukturování investic (KPM / RSI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPM / RSI - Řízení a strukturování investic, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Příprava a realizace investičních projektů- Financování a kontrahování investičních projektů- Hodnocení efektivnosti investičních projektů- Management rizika investičních projektů- Způsoby financování investičních projektů- Investiční rozhodování- Specifické typy investičních projektů ve stavebnictví- Postaudity investičních projektů- Základy účetních operací- Daně a jejich dopad do finančních operací- Organizační struktury řízení investičních projektů

Získané způsobilosti

Student je schopen:- analyzovat investiční projekty ve stavebnictví;- posoudit efektivitu investičních projektů ve stavebnictví;- ohodnotit rizika investičních projektů ve stavebnictví;- navrhnout a optimalizovat způsoby financování investičních projektů ve stavebnictví;- zvládat základní účetní postupy a operace;- orientovat se v legislativě upravující řízení nemovitostí.

Literatura

BERAN, V, DLASK, P, HOVORKA, J. Ekonomie stavebnictví: manažerská a inženýrská ekonomie. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-7204-461-3.FOTR, J, SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.SMEJKAL,V, RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1667-4.MAŘÍK, M, a kol. Metody oceňování podniku. Praha: EKOPRESS, 2003. ISBN 80-86119-57-2.SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 80-247-1501-5.FOTR, J., VACÍK, E. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha : Grada, 2012. ISBN 987-80-247-3985-4.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:- aktivní účast na cvičeních;- úspěšné absolvování zápočtového testu (> 75%)Požadavky ke zkoušce:- splnění písemného testu min. na 75% (obsah testu vychází ze základního obsahu přednášek a cvičení)- ústní zkouška, která hodnotí celkové znalosti studenta a orientaci v problematice předmětu

Garant

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.