Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akustika v dopravních prostředcích (KET / AED)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KET / AED - Akustika v dopravních prostředcích, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Osnova přednášek:1. Zvuk, základní pojmy, základní akustické veličiny2. Akustická intenzita, akustický výkon3. Frekvenční analýza zvuku4. Šíření zvuku v prostoru, základní typy akustických polí5. Základy fyziologické akustiky6. Lokalizace zdroje zvuku7. Elektromechanická a elektroakustická analogie8. Elektroakustické měniče9. Metody snižování hluku, neprůzvučnost10. Základy prostorové akustiky, činitel zvukové pohltivosti11. Měření hluku v automobilech12. Cesty šíření hluku13. Ozvučení automobilu, multimédiaOsnova cvičení:1. Úvod, seznámení s vybavením laboratoře2. Základní měřicí technika pro akustická měření3. Analyzátor BK PULSE, možnosti, nastavení I4. Analyzátor BK PULSE, možnosti, nastavení II5. Zadávání laboratorních úloh I6. Měření hlučnosti zařízení7. Měření akustického výkonu8. Měření neprůzvučnosti konstrukce9. Zadávání laboratorních úloh II10. Měření doby dozvuku11. Mapování akustické intenzity12. Měření parametrů reproduktoru13. Zápočet.

Získané způsobilosti

Studenti pochopí základní pojmy z oblasti elektroakustiky, prostorové akustiky a z oblasti jednoduchých protihlukových úprav. Dokáží aplikovat získané znalosti při návrhu vhodné měřicí metody.

Literatura

Jiříček, Ondřej. Úvod do akustiky. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02460-1.

Požadavky

Zápočet: absolvování praktických cvičení s vypracováním odpovídajících závěrečných zprávZkouška: písemná příprava, ústní rozprava

Garant

Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.

Vyučující

Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.