Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akustika (KET / AK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KET / AK - Akustika, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Osnova přednášek:1. Zvuk, základní pojmy2. Akustické veličiny3. Šíření zvuku v prostoru, základní typy akustických polí4. Základy fyziologické akustiky5. Frekvenční analýza zvuku6. Měřicí přístroje v akustice, měření akustického tlaku7. Měření akustické intenzity a akustického výkonu8. Metody lokalizace zdrojů zvuku9. Měření vibrací10. Elektromechanická a elektroakustická analogie11. Elektromechanické a elektroakustické měniče12. Základy prostorové akustiky13. Základy stavební akustikyOsnova cvičení:1. Seznámení s technikou, zvukoměr, analyzátor BK PULSE2. Měření hlučnosti zařízení3. Měření parametrů reproduktoru4. Měření akustického výkonu5. Měření doby dozvuku6. Měření činitele zvukové pohltivosti interferometrem7. Zápočet

Získané způsobilosti

Studenti pochopí základní pojmy z oblasti elektroakustiky a prostorové a stavební akustiky. Dokáží aplikovat získané znalosti při návrhu vhodných měřicích metod.

Literatura

Jiříček, Ondřej. Úvod do akustiky. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02460-1.

Požadavky

Zápočet: absolvování praktických cvičení s vypracováním odpovídajících závěrečných zprávZkouška: písemná příprava, ústní rozprava

Garant

Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.