Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení procesů v elektrotechnice (KET / RIP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KET / RIP - Řízení procesů v elektrotechnice, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Procesní a funkční chápání dějů, historie a perspektivy chápání systémů a procesů2. Definování pojmů procesního řízení3. Proces, jeho vlastnosti, prostředí, identifikace, popis4. Analýza, syntéza a modelování procesů5. Podnikové procesy6. Reengineering7. Štíhlý podnik8. Řízení změn9. Řízení rizik10. Krizové řízení11. Projektové řízení12. Studie proveditelnosti, logický rámec13. Interní auditSemináře:1. Úvod, organizace předmětu, podmínky zápočtu, zadání semestrální práce.2. Představení nástroje ARIS a metodiky3. Interaktivní příklad práce s nástrojem ARIS + prezentace semestrální práce.4. Ukázka metod pro optimalizaci procesů (5S, Kaizen, Kanban, Ergonomie, plýtvání) + prezentace semestrální práce.5. Ukázka metod pro optimalizaci procesů (BPR, BPI, Six Sigma, Poka Joke, LP) + Prezentace semestrální práce.6. Ukázka simulace pomocí SW ARIS + Prezentace semestrální práce.7. Prezentace semestrální práce, zápočtový test.

Získané způsobilosti

Studenti identifikují cíle a obsah procesního řízení, vysvětlí jeho principy, aplikují teoretické poznatky na modelové situace, shrnou klady i zápory procesního řízení.

Literatura

Mach. Analýza a syntéza technologických procesů. ČVUT Praha, 1990. Tupa, Jiří; Winkelhöferová, Martina. Analýza, modelovaní a optimalizace procesů. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-34-7.Janíček, Přemysl; Ondráček, Emanuel. Řešení problémů modelováním : téměř nic o téměř všem. Vyd. 1. Brno : VUT, 1998. ISBN 80-214-1233-X.Tomek, Gustav; Vávrová, Věra. Řízení výroby. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-955-1.

Požadavky

Zápočet : účast na seminářích, zpracování a odevzdání semestrální práceZkouška : znalost přednesené látky

Garant

Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.

Vyučující

Ing. Tomáš Řeřicha, Ph.D.Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.Ing. Tomáš Řeřicha, Ph.D.