Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti a technická diagnostika (KET / RJTD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KET / RJTD - Řízení jakosti a technická diagnostika, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Program přednášek1. Matematické nástroje, přehled teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, základní charakteristiky náhodných procesů2. Spojitá a diskrétní rozdělení3. Nástroje řízení jakosti: kontrolní formuláře a záznamy, postupové diagramy, diagramy příčin a následků (včetně brainstormingu)4. Nástroje řízení jakosti: Paretova analýza, histogramy, bodové diagramy a stochastická závislost (regrese a korelace)5. Statistická regulace výroby, princip a využití, porovnání ČSN a ČSN ISO6. Shewhartovy diagramy pro regulaci měřením a srovnáváním (základní hodnoty jsou nebo nejsou stanoveny)7. Statistická přejímka výrobního procesu, přejímka srovnáním8. Statistická přejímka měřením (charakteristika, druhy a používání). Kombinované přejímky měřením a srovnáváním9. Základní pojmy technické diagnostiky, diagnostický model10. Příznakové metody rozpoznávání11. Akustická emise (spojitá a nespojitá), infradiagnostické systémy (termovize)12. Defektoskopické systémy (metody odporová, vířivými proudy, magnetická a ultrazvuková), hluková diagnostika.13. Diagnostické expertní systémy, základy fuzzy logikyProgram cvičení1. Základy pravděpodobnosti, charakteristiky náhodných procesů, ČSN ISO 3534-1, -22. Příklady pro spojitá rozdělení a diskrétní rozdělení3. Příklady tabulek a kontrolních formulářů, postupové diagramy, diagramy příčin a následků4. Příklady Paretovy analýzy, histogramů, stochastické závislosti5. Příklady Shewhartových regulačních diagramů měřením6. Příklady Shewhartových regulačních diagramů srovnáváním7. Příklady statistických přejímek srovnáváním8. Příklady statistických přejímek měřením9. Písemná práce z nástrojů ŘJ10. Software pro vyhodnocování ŘJ11. Software pro vyhodnocování ŘJ12. Kvalita laboratoří - akreditace, autorizace, všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (ČSN EN ISO 17025). Základní diagnostické metody - doplnění přednášek13. Konzultace, zápočet

Získané způsobilosti

Studenti:- pamatují si základní charakteristiky náhodných procesů, - aplikují základní nástroje řízení jakosti, - uvedou do souvislosti základní metody a prostředky technické diagnostiky

Literatura

Tůmová, Olga; Pirich, Dušan. Nástroje řízení jakosti a základy technické diagnostiky. V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7043-247-0.

Požadavky

Podmínky zápočtu:- Napsání testu z 1. části přednášené látky, - aktivní účast na cvičeních Podmínky ke zkoušce:- zápočet za cvičení - znalost látky v rozsahu přednášek, cvičení a skript

Garant

Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.

Vyučující

Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.Ing. Lukáš Kupka, Ph.D.Ing. Petr Netolický, Ph.D.Ing. Markéta RůžkováDoc. Ing. Olga Tůmová, CSc.