Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řizení a regulace vozidel (KEV / RRV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEV / RRV - Řizení a regulace vozidel, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Zapojení a řízení pomocných pohonů, vlastní spotřeby a spotřeby soupravy, zdroje pomocné energie na vozidlech, vozidlová baterie, napájení pomocných pohonů a vlastní spotřeby, zásobování soupravy ener-gií.2. Zálohování trakčních, pomocných a řídicích zařízení, problematika chlazení, ventilátory, individuální a skupinové chlazení.3. Adheze, koeficient adheze, skluzová charakteristika, vlivy působící na adhezi.4. Adhezní vlastnosti vozidla, vliv konstrukce, rozvážení, čisticí účinek. Měření a modelování adheze, vliv pružného přenosu momentu.5. Protiskluzová zařízení, skluzová ochrana a skluzový regulátor, protismyková zařízení.6. Dynamické a mechanické brzdění, základní typy brzd vozidel, energie při brzdění.7. Brzdy zajišťovací a parkovací, kolejnicové brzdy.8. Pneumatické brzdy železničních vozidel a jejich elektrické ovládání, mechanické brzdy tramvají, pre-ference a součinnost brzd.9. Řízení jízdy vozidel, informace pro řízení, jejich přenos na vozidlo, souvislost se zabezpečovacím zařízením, stanoviště.10. Regulace tažné síly, požadovaný poměrný tah, znázornění v poli trakčních charakteristik, omezení tahu, řízení elektrodynamické brzdy, doplňková brzda11. Regulace rychlosti, cílové brzdění, vlastnosti regulátoru tahu, rychlosti a ovládání vlakové brzdy podle systému ČD, tachogramy při regulaci rychlosti, cílové brzdění.12. Řízení a regulace na vozidle, hlavní řízené a řídicí veličiny a typické požadavky na řízení na jednotli-vých typech vozidel. Komunikace na vozidlech, používané typy sériových komunikačních linek, jejich vlast-nosti a určení,13. Vlaková komunikace podle IEC TCN a její základní vlastnosti. Poznámky k procesorovému řízení na vozidlech, požadavky na HW a SW.

Získané způsobilosti

Studenti si popíšou a zapamatují hlavní funkční vztahy jednotlivých zařízení, popisovaných v probíraných tématech,vysvětlí jejich význam pro vlastnosti vozidla a vymezí jejich význam pro jednotlivé základní typy vozidel.

Literatura

Danzer, Jiří. Elektrická trakce III. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7082-945-1.Danzer, Jiří; Šašek, Jiří. Elektrická trakce IV. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-586-1.

Požadavky

Získání zápočtu: Dosažení předepsaného bodového ohodnocení souhrnného testu.Zkouška: Ústní forma, znalost odpřednášené látky, znalost vybraných partií studijní literatury.

Garant

Ing. Jaroslav Škubal, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jaroslav Škubal, Ph.D.Ing. Martin Janda, Ph.D.Ing. Jaroslav Škubal, Ph.D.