Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax angličtiny 1 (KAJ / MS1A)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJ / MS1A - Morfosyntax angličtiny 1, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Zdokonalování jazykových znalostí a dovedností zejména v oblasti gramatických struktur tak, aby je studenti dokázali bezproblémově používat v různých komunikativních situacích. Získají jak teoretické poznatky, tak i praktickou zběhlost v užití probíraných jevů. Pozornost se soustřeďuje na systém gramatických časů, pasívum, kausativ a modální slovesa.Účast na cvičeních je podle rozhodnutí děkana povinná (viz čl. 7, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu FF).

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni:- identifikovat, vysvětlit a zejména správně aplikovat slovesné časy v ústním a písemném projevu,- odpovídajícím způsobem aplikovat modální slovesa v písemném a ústním projevu,- vysvětlit termín kauzativ a správně jej používat,- vysvětlit rozdíl mezi aktivem a pasivem a správně užívat trpného a činného rodu v ústním a písemném projevu,- aplikovat teoretické poznatky o uvedených "jevech" v ústním a písemném projevu.

Literatura

Thomson, A. J.; Martinet, A. V. A practical English grammar : exercises 1. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1986. ISBN 0-19-431349-2.Thomson, A. J.; Martinet, A. V. A practical english grammar : exercises 2. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1986. ISBN 0-19-431350-6.http://aleph.zcu.cz/F/?func=item-global&doc_library=ZUP01&doc_number=125653Alexander, L. G. Longman English grammar. 1st publ., 5th impr. London [etc.] : Longman, 1991. ISBN 0-582-55892-1.Johansson, S., Leech, G., Condra, S., Finegan, E. Longman grammar of spoken and written English. 1st pub. London: Longman, UK, 2000. http://aleph.zcu.cz/F/?func=item-global&doc_library=ZUP01&doc_number=6347LEECH, George; SVARTVIK, Jan. A. Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1989. ISBN 0-582-51734-6.

Požadavky

Povinná docházka, aktivní účast v hodině, plnění zadaných úkolů, minimální průměrná 70% úspěšnost v průběžném a závěrečném testu.

Garant

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Radana ŠaškováIng. Radana Šašková