Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax angličtiny 2 (KAJ / MS2A)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJ / MS2A - Morfosyntax angličtiny 2, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Noun endings, Compound Nouns, Countable and uncountable nounsunits 50,53-56Reflexive pronouns, Demonstrative pronouns, Personal Pronouns, Possessive pronouns, The double genitiveThe indefinite article, the definite article, the zero article, units 56-62The indefinite article, the definite article, the zero article, units 56-62The indefinite article, the definite article, the zero article, units 56-62The indefinite article, the definite article, the zero article, units 56-62Determiners, units 63-69Determiners, units 63-69Comparative, superlative forms, Formation of adjectives, Position of adjective, Adjective and Adverbs, units 82-89Position of Adverbs, degree adverbs,comment adverbs, units 90-94RevisionRevision

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni:- identifikovat, vysvětlit a zejména správně aplikovat členy v ústním a písemném projevu,- odpovídajícím způsobem aplikovat podstatná jména a zájmena v písemném a ústním projevu,- pojmenovat druhy zájmen a správně je používat,- pojmenovat druhy předložek, vysvětlit rozdíl v jejich používání a správně je aplikovat v ústním a písemném projevu,- aplikovat teoretické poznatky o uvedených "jevech" v ústním a písemném projevu.

Literatura

Thomson, A. J.; Martinet, A. V. A practical English grammar : exercises 1. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1986. ISBN 0-19-431349-2.Thomson, A. J.; Martinet, A. V. A practical english grammar : exercises 2. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1986. ISBN 0-19-431350-6.Greenbaum, Sidney; Quirk, Randolph. A student`s grammar of the English language. 1st pub. Harlow : Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.LEECH, George; SVARTVIK, Jan. A. Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1989. ISBN 0-582-51734-6.Alexander, L. G. Longman English grammar. 1st publ., 5th impr. London [etc.] : Longman, 1991. ISBN 0-582-55892-1.Johansson, S., Leech, G., Condra, S., Finegan, E. Longman grammar of spoken and written English. 1st pub. London: Longman, UK, 2000. http://aleph.zcu.cz/F/?func=item-global&doc_library=ZUP01&doc_number=6347

Požadavky

Plnění zadaných úkolů. Splnění průběžného a závěrečného testu na minimálně 70%.

Garant

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Radana ŠaškováIng. Radana Šašková