Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax angličtiny 3 (KAJ / MS3A)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJ / MS3A - Morfosyntax angličtiny 3, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Lecture1 The infinitive, its form and use2 The gerund and the participle3 The passive: its formal and functional characteristics4 Negation (lexical, partial and sentential)5 Phrasal verbs I6 Phrasal verbs II7 Simple sentence and its types (declarative, interrogative, imperative, exclamative)8 Clause patterns: constitutive and optional9 The multiple sentence (compound and complex-compound sentence)10 Subordinate clauses: nominal content, dependent interrogative, relative11 Adverbial clauses12 Word-order and functional sentence perspective13 Conclusion and final testSeminar1 Infinitive patterns (verb+to- inf., noun+to-inf., adjective+to-inf.)2 Use of gerunds and participles3 Practice of the passive4 Practice and analysis of negation5 Practice of phrasal verbs I6 Practice of phrasal verbs II7 Mid-term test8 Structure and function of simple sentence - analysis9 Analysis of cluse patterns (subject, verb, object, adverbial, etc.)10 Relative clauses11 Analysis of the multiple sentence12 Functional sentence perspective (analysis of authentic texts)

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni:- identifikovat, vysvětlit a zejména správně aplikovat infinitiv a gerundium v ústním a písemném projevu- vysvětlit rozdíl mezi infinitivem a gerundiem a způsoby jejich použití- odpovídajícím způsobem aplikovat přímou a nepřímou řeč v ústním a písemném projevu - klasifikovat a používat frázová slovesa- aplikovat teoretické poznatky o uvedených "jevech" v ústním a písemném projevu

Literatura

Thomson, A. J.; Martinet, A. V. A practical English grammar : exercises 1. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1986. ISBN 0-19-431349-2.Thomson, A. J.; Martinet, A. V. A practical english grammar : exercises 2. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1986. ISBN 0-19-431350-6.http://aleph.zcu.cz/F/?func=item-global&doc_library=ZUP01&doc_number=125653Alexander, L. G. Longman English grammar. 1st publ., 5th impr. London [etc.] : Longman, 1991. ISBN 0-582-55892-1.http://aleph.zcu.cz/F/?func=item-global&doc_library=ZUP01&doc_number=6347Hewings, Martin. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-49868-6.LEECH, George; SVARTVIK, Jan. A. Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1989. ISBN 0-582-51734-6.Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53762-2.Johansson, S., Leech, G., Condra, S., Finegan, E. Longman grammar of spoken and written English. 1st pub. London: Longman, UK, 2000. Tryml, Sergej; Gottheinerová, Till. Moderní učebnice angličtiny. 8. vyd. Praha : NS Svoboda, 1997. ISBN 80-205-0529-6.Peters, Sarah; Gráf, Tomáš. Nová cvičebnice anglické gramatiky. 1. vyd. Praha : Polyglot, 1998. ISBN 80-86195-00-7.

Požadavky

Plnění zadaných úkolů. Seminární práce. Úspěšné splnění závěrečného testu a závěrečné zkoušky. Doporučena aktivní účast.

Garant

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

Vyučující

Serge Boldyreff, Ph.D., LL.M.PhDr. Eva Skopečková, Ph.D.PhDr. Robert Vorel, CSc.Serge Boldyreff, Ph.D., LL.M.Mgr. et Mgr. Jana KašparováPhDr. Eva Skopečková, Ph.D.PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.PhDr. Robert Vorel, CSc.