Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax angličtiny 4 (KAJ / MS4A)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJ / MS4A - Morfosyntax angličtiny 4, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět je vyučován v angličtině. Seminář se věnuje souhrnně jevům probíraným v předmětech Morfosyntax 1, 2 a 3 A a jejich praktické aplikaci v řadě probíraných cvičení. Prohlubuje uvědomělou znalost odlišností jazykového systému angličtiny a češtiny.

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni:- identifikovat, vysvětlit a zejména správně aplikovat slovesné časy v ústním a písemném projevu- odpovídajícím způsobem aplikovat modální slovesa v písemném a ústním projevu- vysvětlit termín kauzativ a správně jej používat- vysvětlit rozdíl mezi aktivem a pasivem a správně užívat trpného a činného rodu v ústním a písemném projevu- aplikovat teoretické poznatky o uvedených "jevech" v ústním a písemném projevu- zhodnotit český a anglický jazykový systém

Literatura

Turton, Nigel. ABC of common grammatical errors. 1st pub. Oxford : Macmillan Heinemann, 1995. ISBN 0-333-56734-X.Tryml, Sergej. Anglická frázová slovesa, předložky a příslovce. Praha, 2001. ISBN 80-205-1020-6.Seidl, Jennifer. English idioms : exercises on phrasal verbs. 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 1991. ISBN 0-19-432786-8.BAKER, A. English to Get-on With. London,Heineman Educational Books, 1978. ISBN 0-435-28105-4.JONES, L.; ALEXANDER, R. International Business English. Cambridge: CUP, 1993. ISBN 80-205-1020-6.

Požadavky

Plnění zadaných úkolů, absolvování zápočtového testu na minimálně 70%.

Garant

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.