Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KAP / FBSZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAP / FBSZ - Filozofie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném akademickém roce ukončit studium v bakalářském oboru Politologie. Jde o ústní zkoušku, jež se koná před komisí a obvykle trvá cca 15-30 minut. Vlastní průběh a další náležitosti jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.Během přípravy na bakalářskou zkoušku má student možnost využít individuálních nebo skupinových konzultací s garanty jednotlivých disciplín, které se týkají okruhů zkoušky.

Získané způsobilosti

Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.

Literatura

Blecha, Ivan. Filosofický slovník. null. Olomouc : FIN, 1995. ISBN 80-7182-014-8.Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. 6. vyd.,ve Vyšehradu 1. Praha : Zvon, 1999. ISBN 80-7021- 318-3.Mastroberti, Susanna; Ruppert, M. K. Stručné dějiny filozofie : od antiky k přítomnosti. Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2000. ISBN 80-242-0382-0.Váně, Jan. Ubaldo Nicola: Obrazové dějiny filozofie. Filosofický časopis ISSN 0015-1831 Roč. 55, č. 1 (. 2006.

Požadavky

Požadavky na studenta zveřejní garantující katedra.Seznam literatury zveřejní garantující katedra.

Garant

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.