Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a umění (KFI / FAU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FAU - Filozofie a umění, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Antika a umění, mýtus a umění2. Sókratovský dialog, Platón, Aristotelés - pojetí umění3. Řecké drama a filosofické problémy člověka4. Středověká filosofie a umění, tomismus, Dante5. Renesance a umění, Montaigne, Shakespeare6. Osvícenství a literatura, filosofický román, Voltaire, Diderot7. Německá klasická filosofie a umění Kant, Hegel8. 8. Kierkegaard , Nietzsche a Dostojevský9. Francouzský existencialismus, Sartre, Camus10. Heidegger a umění11. Fenomenologie a umění, Ingarden, Patočka12. Neomarxismus a umění, Fromm, Marcuse,Lukács13. Postmodernismus ve filosofii a umění? Eco, Lyotard

Získané způsobilosti

Studenti rozpoznají složitý vztah a vzájemný vliv filozofie a umění literárního. Studenti na základě studia filozofických i literárních děl uvedou do souvislostí vývoj filozofie a vývoj literatury.

Literatura

Heidegger, Martin. Básnicky bydlí člověk. 1. vyd. Praha : ISE, 1993. ISBN 80-85241-40-4.Stark, Stanislav. Filosofie a umění. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1994. ISBN 80-7082-163-9.Volek, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky : Od antiky k počátku XX. století. 1. vyd. Praha : Panton, 1969. Zima, Petr V. Literární estetika. [. Olomouc : Votobia, 1998. ISBN 80-7198-329-2.Kautman, František. Literatura a filosofie. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1968. Aristotelés. Poetika. 1. vyd. v Orbisu. Praha : Orbis, 1962.

Požadavky

Zápočet na základě zpracování seminární práce.

Garant

PhDr. Stanislav Stark, CSc.