Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická analýza uměleckého díla (KFI / FAUD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FAUD - Filozofická analýza uměleckého díla, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Interpretace uměleckého díla - obecná východiska a meze uměleckohistorické metody, možnosti interdisciplinárního přístupu ostatních humanitních věd. Filozofické aspekty analýzy a interpretace uměleckého díla.Příklady různých interpretačních přístupů na výkladu konkrétních uměleckých děl výtvarných, hudebních či literárních od antiky po současnost (konkrétní téma a zaměření semináře bude vždy upřesněno pro daný akademický rok).Vlastní práce studenta - pokus o interpretaci vybraného uměleckého díla a prezentace formou seminární práce.

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v různých filozofických přístupech k uměleckému dílu. Dokáží použít různé metody analýzy uměleckého díla (ikonologickou, fenomenologickou, aj.).

Literatura

Šalda, František Xaver. Boje o zítřek. Praha : Unie, 1918. Stark, Stanislav. Filosofie a umění. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1994. ISBN 80-7082-163-9.Pešková, Jaroslava; Schücková, Ladislava. Já, člověk.. : jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-04-21766-4.Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Vyd 1. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0263-4.Kroupa, Jiří. Metodologie dějin umění. 2, Metody dějin umění. 1. vyd. [Brno] : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5315-1.Budil, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. 2. vyd. Praha : Triton, 1995. ISBN 80-85875-04-7.Lyotard, Jean Francois. O postmodernismu : postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1993. ISBN 80-7007-047-1.Šalda, František Xaver. O umění. Praha : Československý spisovatel, 1955. Gombrich, E. H. Příběh umění. Praha, 1992. Bauman, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 1. vyd. dotisk. Praha, 1995. ISBN 80-85850-12-5.Panofsky, E. Význam ve výtvarném umění. Praha : Odeon, 1981.

Požadavky

Podmínky zápočtu:docházka (dvoutřetinová účast na semináři, u kombinovaného studia možno v omezeném rozsahu s individuálními úkoly dle dohody s vyučujícím)četba doporučených textůsplnění seminárního úkolu (zpracování a prezentace seminární práce o délce 3,5 - 5 normostran na zvolené téma)

Garant

PhDr. Stanislav Stark, CSc.