Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a věda (KFI / FAV3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FAV3 - Filozofie a věda, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Naturfilosofie I. Kanta a založení experimentální a matematické přírodovědy. Reflexe vědy v Kantově Kritice čistého rozumu.Romantismus a překonání osvícenství. Vědosloví J. Fichteho. Filosofie přírody F. Schellinga. Dialektika G. Hegela.Vývoj přírodních věd v 19. století (matematika, fyzika, biologie).Vývoj sociálních a humanitních věd v 19. století (lingvistika, sociologie, psychologie).Věda a pozitivismus Comta, Spencera, Milla. Pojetí vědy v empiriokriticismu (E. Mach).Novokantovská koncepce vědy. Odlišnosti mezi Bádenskou a Marburskou školou (H. Rickert, W. Windelband, H. Cohen, P. Natorp, E. Cassirer).Fenomenologie a věda (koncepce E. Husserla a M. Schelera). Obraz vědy v Krizi evropských věd E. Husserla.Analytická filosofie a věda. Filosofie jazyka B. Russella a L. Wittgensteina.Vývoj vědy a epistemologie ve 20. století. Matematika a logika. Fyzika. Biologie.Humanitní a sociální vědy ve 20. století (lingvistika, psychologie, sociologie) a jejich obraz ve fenomenologii, existencialismu a hermeneutice.Sociologie poznání ve filosofii (M. Scheler, C. Manheim)

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí s důležitými tématy spojenými s dějinami vědy a filosofie posledních dvou století. Budou schopni analyzovat různé vědecké a filosofické diskurzy. Studenti se naučí interpretovat vědecké objevy, teorie a hypotézy v kontextu celé kultury.

Literatura

Demjančuk, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení : proměna obrazu vědy v analytické tradici. Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy : věda v kulturních kontextech. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-921-0.Polanyi, Michael. Personal knowledge : towards a post-critical philosophy. Chicago : University of Chicago Press, 1974. ISBN 0-226-67288-3.Toulmin, Stephen. Return to reason. Cambridge : Harvard University Press, 2001. ISBN 0-674-00495-7.Feyerabend, Paul. Rozprava proti metodě. Vyd. 1. Praha : Aurora, 2001. ISBN 80-7299-047-0.Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2.Demjančuk, Nikolaj; Profant, Martin,; Podhajský, Jiří. O povaze vědy : novokantovství. 1. vyd. Praha : Epocha, 2011. ISBN 978-80-261-0045-4.Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy: fenomenologie. 1. vyd. Praha : Epocha, 2011. ISBN 978-80-261-0044-7.Popper, K. R. Objective Knowledge. Oxford, 1972. Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé II. Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-54-4.Curd, Martin; Cover, Jan A. Philosophy of science. the central issues. New York : W.W. Norton, 1998. ISBN 0-309-97175-9.Putnam, H. Reason, Truth and History. New York, 1981. Rescher, Nicholas. The limits of science. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 1999. ISBN 0-8229-5713-2.Lakatos, I. The Methodology of Scientific Research Programmes. Cambridge, 1978.

Garant

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Vyučující

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.