Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická problematika člověka (KFI / FCLU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FCLU - Filozofická problematika člověka, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: místo člověka ve světě, vztah jedince a společnosti, určenost společenského života, struktura lidských dějin.

Získané způsobilosti

Student získá povědomí o problematice vztahu mezi světem a člověkem, naučí se formulovat otázky po místě člověka ve světě, na které se pak samostatně pokusí nalézt řešení. Zaměří se na vztah jedince a společnosti, určenosti společenského života a struktury lidských dějin.

Literatura

Coreth, Emerich. Co je člověk? : základy filozofické antropologie. 1. vyd. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113-170-9.Sokol, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. 4. rozš. vyd., (Ve Vyšehradu 2.). Praha : Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-713-8.Stark, Stanislav. Problematika člověka v současné filozofii. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-686-X.Kuna, Ivan. Skutečnost a svět člověka. 1. vyd. Praha, 1995. ISBN 80-85893-04-5.Landgrebe, Ludwig. Filosofie přítomnosti : německá filosofie 20. století. 1. vyd. Praha : Academia, 1968. Hadot, Pierre. Philosophy as a way of life : spiritual exercises from Socrates to Foucault. 1st ed. Cambridge : Blackwell, 1995. ISBN 0-631-18033-8.Špirk, Jaroslav. Antropologický slovník : pojmy a problémy filosofické antropologie. 1.vyd. Plzeň : ZČU, 1996. ISBN 80-7082-258-9.Stark, Stanislav. Filosofická antropologie. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1995. ISBN 80-7043-168-7.

Požadavky

písemný test

Garant

PhDr. Stanislav Stark, CSc.

Vyučující

PhDr. Jana Černá, Ph.D.PhDr. Stanislav Stark, CSc.