Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie dějin (KFI / FDF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FDF - Filozofie dějin, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurs podává přehled o dějinách filosofie dějin od antiky po současnost. Antická filosofie dějin. Cyklické pojetí dějin. Křesťanské a středověké pojetí dějin. Renesanční filosofie dějin. Novověká filosofie dějin - myšlenka pokroku poznání. Osvícenská filosofie dějin - myšlenka pokroku lidstva. Filosofie dějin ve filosofii 19. století (Kant, Herder, Hegel, Marx, pozitivismus, historismus, vitalismus). Filosofie dějin ve dvacátém století a kritika filosofie dějin (postmodernismus, Blumenberg, Marquard).

Získané způsobilosti

Studenti se naučí vyložit hlavní interpretace historického a systémového smyslu filosofie dějin a správně používat klíčové pojmy z filozofie dějin. Shrnou důležité myšlenky významných filozofů, kteří se zabývali tématikou dějin a kritikou filosofie dějin.

Literatura

Popper, K., R. Bída historicismu. Praha, 2000. ISBN 80-86005-80-1.Holzbachová, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perspektivy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. ISBN 80-210-3593-5.Horyna, Břetislav. Idea Evropy : pohledy do filosofie dějin. Vyd. 1. Praha : Argo, 2001. ISBN 80-7203-299-2.White, Hayden. Metahistorie : historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Vyd. 1. Brno : Host, 2011. ISBN 978-80-7294-376-0.Loewenstein, Bedřich. Víra v pokrok : dějiny jedné evropské ideje. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-303-2.Rohbeck, Johannes. Aufklärung und Geschichte : über eine praktische Geschichtsphilosophie der Zukunft. Berlin : Akademie-Verlag, 2010. ISBN 978-3-05-004686-0.Sommer, Andreas Urs. Sinnstiftung durch Geschichte? : zur Entstehung spekulativ-universalistischer Geschichtsphilosophie zwischen Bayle und Kant. Basel : Schwabe, 2006. ISBN 978-3-7965-2214-7.Schloßberger, Matthias. Geschichtsphilosophie. Berlin : Akademie-Verlag, 2013. ISBN 978-3-05-004549-8.Demandt, Alexander. Philosophie der Geschichte : von der Antike zur Gegenwart. Köln : Böhlau, 2011. ISBN 978-3-412-20757-1.

Požadavky

Zápočet: seminární práce.

Garant

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Vyučující

PhDr. Martin Profant, Ph.D.Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.