Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie dějin 2 (KFI / FDP2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FDP2 - Filozofie dějin 2, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Hegel a německá historická škola. Filosofie dějin mezi lidstvem a národem. Marx, Nietzsche a pozitivismus? - tři cesty postklasické filosofie dějin. Historikové kritizují filosofii dějin, od Niebuhra k Buckhardovi. Historismus a naturismus. Novokantovské pojetí historie. Max Weber. Ernst Troelscht. Kritika filosofie dějin a kritika ideologií. Antitotalitární kritiky filosofie dějin - Dialektika osvícenství, Světové dějiny a děje spásy, Otevřená společnost a její nepřátelé. Filosofie dějin v pozdní době a filosofie dějin v postmoderní situaci.

Získané způsobilosti

Studenti se naučí vyložit hlavní interpretace historického a systémového smyslu postklasické filosofie dějin a správně používat klíčové pojmy z filozofie dějin. Shrnou důležité myšlenky významných filozofů, kteří se zabývali tématikou filosofie dějin a kritikou filosofie dějin.

Literatura

Burckhardt, Jacob. Úvahy o světových dějinách. 2. vyd. (ve Votobii 1. vyd.). Olomouc : Votobia, 1996. ISBN 80-7198-149-4.Weber, Max. Autorita, etika a společnost : Pohled sociologa do dějin. 1. čes. vyd. Praha : Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0611-5.Popper, Karl Raimund. Bída historicismu. 1. vyd. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-75-7.Mannheim, Karl. Ideologie a utopie : přednášky a eseje. 1. vyd. Bratislava : Archa, 1991. ISBN 80-7115-022-3.Marx, Karl; Engels, Friedrich. Manifest komunistické strany : Pomocná kniha k občanské nauce na školách 2. cyklu. Praha : SPN, 1984. Weber, Max; Havelka, Miloš. Metodologie, sociologie a politika. Praha : Oikoymenh, 1998. ISBN 80-86005-48-8.Nietzsche, Friedrich Wilhelm. Nečasové úvahy. Praha : Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-0287-1.Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé II. Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-54-4.Marx, Karel. Spisy I. Praha, 1956.

Požadavky

Výběrová četba ze seznamu literatury. Test.

Garant

PhDr. Martin Profant, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Martin Profant, Ph.D.