Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická etika v profesi zdravotníka (KFI / FEPZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FEPZ - Filozofická etika v profesi zdravotníka, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Základní filozofický postoj. Vztah ontologie, gnozeologie, etiky, vědy a filozofického pojetí člověka. Otázka praxe.2. Role náboženství a náboženské etiky. Základy teorie hodnot.3. Problematika mravního jednání; svoboda a odpovědnost.4. Stručný přehled koncepcí etiky; postavení etiky ve vztahu k právu a sociálnímu životu.5. Člověk jako existence a osoba.6. Otázky dobra a zla a filozofických pohledů na ně.7. Lidský život, nemoc a smrt jako filozofické problémy. Utrpení a smysl.8. Lidský život a jeho situovanost ve vztahu k přírodě a společnosti. Lidská odpovědnost, specielně ve vztahu k nemocným.9. Etická výchova a její možnosti. Etické výzvy v současné medicíně.10. Kodexy a problémy zdravotnické etiky.

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí základní znalosti o filozofickém přístupu k člověku, základech etiky a pojetích etického jednání. Na konkrétních příkadech vysvětlí, jak znalosti použít v praxi zdravotníka.

Literatura

Rotter, Hans. Důstojnost lidského života. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-302-7.Sokol, Jan. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.Haškovcová, Helena. Lékařská etika. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7.Munzarová, Marta. Lékařský výzkum a etika. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0924-4.Haškovcová, Helena. Thanatologie : nauka o umírání a smrti. 1. vyd. Praha : Galén, 2000. ISBN 80-7262-034-7.Anzenbacher, Arno. Úvod do filosofie. Vyd. 2., přeprac, v Portále 1. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X.Důstojnost umírajícího. In: Kontakt 4, s. 192-195. 2002. Sokol, J. Etika a život. Pokus o praktickou filozofii. Praha : Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-063-3.Euthanasie nebo paliativní péče? In: Kontakt 3, s. 122-124. 2003. Haškovcová, H. Fenomén stáří. Praha : Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.Šimek, Jiří; Špalek, Vladimír. Filozofické základy lékařské etiky. Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0440-4.Kohák, Erazim. Svoboda, svědomí, soužití : kapitoly z mezilidské etiky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-35-0.Úcta k životu a jeho hodnota. In: Kontakt 2, s. 6-9. 2000. Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Vyd. v tomto překladu 2., V nakladatelství Academia 1. Praha : Academia, 2001. ISBN 80-200-0917-5.Odehnal, I. Úvod do filozofie člověka. Brno : Ak. Nakl., 2002. ISBN 80-7204-230-0.

Požadavky

Prokázání znalostí i východisek filozofické etiky a schopnosti jejich aplikace na konkrétní problémy v písemném testu.

Garant

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Vyučující

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.