Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika ve zdravotnictví (KFI / FETR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FETR - Filozofie a etika ve zdravotnictví, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do filozofie - základní východiska a problematika.2. Zaměření a provázanost filozofie - historická i systematická.3. Ontologie či etika, teologie a věda, pojetí člověka.4. Antropologie a etika.5. Životní pohyb člověka, zdraví, krize a nemoc.6. Otázky praktické a sociální etiky: etika v lidských vztazích.7. Etické otázky v kritických fázích života; nemoc, utrpení a smrt.8. Morální otázky zdravotnického povolání: úcta k životu9. Etický kodex zdravotnického pracovníka10. Morální otázky současného globálního světa

Získané způsobilosti

Studenti budou znát základní kategorie a principy filozofického myšlení a etiky, seznámí se s možnými přístupy a získají předpoklady zaujmout zdůvodněné stanovisko ke speciálním problémům zdravotnické etiky.

Literatura

Rotter, Hans. Důstojnost lidského života. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-302-7.Sokol, Jan. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.Haškovcová, Helena. Lékařská etika. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7.Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Praha : Zvon, 1994. ISBN 80-7113-111-3.Sokol, Jan; Pinc, Zdeněk. Antropologie a etika. Praha : Triton, 2003. ISBN 80-7254-372-5.Bláha, Inocenc Arnošt. Ethika jako věda : úvod do dějin a theorie mravnosti. Brno : Atlantis, 1991. ISBN 80-7108-023-3.Lévinas, Emmanuel. Etika a nekonečno. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. ISBN 80-85241-67-6.Buber, Martin. Já a ty. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-7198-042-1.Cummins, Robert C.; Christiano, Thomas D. Modern moral and political philosophy. Mountain View : Mayfield Publishing Company, 1999. ISBN 0-7674-0283-9.Liessmann, Konrad; Zenaty, Gerhard. O myšlení : úvod do filosofie. null. Olomouc : Votobia, 1994. ISBN 80-85619-94-6.Anzenbacher, Arno. Úvod do filozofie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-25414-4.

Požadavky

K zápočtu studenti prokážou přehled o problematice formou písemných testů - průběžným v polovině semestru a závěrečným.

Garant

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Vyučující

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.