Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika ve zdravotnictví (KFI / FETRK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FETRK - Filozofie a etika ve zdravotnictví, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do filozofie - základní vymezení a problematika2. Zaměření a provázanost filozofie - historická i systematická; filozofická východiska etiky3. Ontologie či etika; já a ty, život a filozofická antropologie4. Morálka a etika - základní kategorie a principy teorie jednání5. K sociálním motivacím morálního jednání6. Otázky praktické a sociální etiky7. Etické otázky v kritických fázích života, stárnutí a stáří8. Principy a otázky lékařské a zdravotnické etiky

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí základní znalosti o filozofickém přístupu k člověku, základech etiky a pojetích etického jednání. Na konkrétních příkadech vysvětlí, jak znalosti použít v praxi zdravotníka.

Literatura

Rotter, Hans. Důstojnost lidského života. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-302-7.Ptáček, Radek; Bartůněk, Petr. Etika a komunikace v medicíně. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3976-2.Sokol, Jan. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.Haškovcová, Helena. Lékařská etika. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7.nullSokol, J. Etika a život. Pokus o praktickou filozofii. Praha : Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-063-3.Buber, Martin. Já a ty. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-7198-042-1.Cummins, Robert C.; Christiano, Thomas D. Modern moral and political philosophy. Mountain View : Mayfield Publishing Company, 1999. ISBN 0-7674-0283-9.Kohák, Erazim. Svoboda, svědomí, soužití : kapitoly z mezilidské etiky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-35-0.HAŠKOVCOVÁ, H. Thanalogie. Praha, 2000. Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Vyd. v tomto překladu 2., V nakladatelství Academia 1. Praha : Academia, 2001. ISBN 80-200-0917-5.

Požadavky

Prokázání znalostí i východisek filozofické etiky a schopnosti jejich aplikace na konkrétní problémy v písemném testu.

Garant

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Vyučující

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.