Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro filologické obory (KFI / FFIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FFIL - Filozofie pro filologické obory, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Filosofie, její předmět, základní kategorie a problémy. Základní filosofické discipliny. Problémy teoretické reflexe jazyka. Filosofie jazyka. Analytická filosofie a filosofie přirozeného jazyka. Hermeneutika a problematika interpretace. Problém fikce a skutečnosti ve filosofii a teorii interpretace. Mimesis jako tradiční estetický koncept, jeho kritiky a současné filosofické a literárněvědné interpretace; fikční světy a teorie interpretace - L. Doležel, R. Ronenová. Poststrukturalismus a teorie interpretace - M. Foucault, R. Barthes, U. Eco. Idea historismu v teorii interpretace - pojem historismu a dějinnost interpretace, fikce a historie, nový historismus (S. Greenblatt), nová kritika a F. Kermode.

Získané způsobilosti

Studenti se budou základně orientovat v problematice filosofie a teoretické reflexe jazyka - jak po stránce tematické, tak historické, a budou schopni kritické reflexe zkoumaných koncepcí. Naučí se základním pravidlům myšlenkové práce s odbornými texty tematicky odpovídajícími obsahu kurzu.

Literatura

Anzenbacher, Arno. Úvod do filozofie. Praha : Protál, 2004. ISBN 80-7178-804-X.Ricken, Friedo. Antická filosofie. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. ISBN 80-7182-092-X.Coreth, Emerich. Co je člověk? : základy filozofické antropologie. 1. vyd. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113-170-9.Grondin, J. Dějiny hermeneutiky. Praha: Oikuméné, 1997. Compagnon, Antoine. Démon teorie : literatura a běžné myšlení. Vyd. 1. Brno : Host, 2009. ISBN 978-80-7294-324-1.Demjančuk, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení : proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-19-8.Coreth, Emerich; Schöndorf, Harald. Filosofie 17. a 18. století. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-119-5.Coreth, Emerich; Ehlen, Peter; Schmidt, Josef. Filosofie 19. století. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-157-8.Coreth, Emerich. Filosofie 20. století. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2006. ISBN 80-7182-209-4.Doležel, Lubomír. Heterocosmica : fikce a možné světy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0735-2.Eco, U. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 80-246-0740-9.Welsch, Wolfgang. Naše postmoderní moderna. 1. vyd. Praha : Zvon, 1994. ISBN 80-7113-104-0.Röd, Wolfgang. Novověká filosofie. I, Od Francise Bacona po Spinozu. Praha : Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7298-039-4.Hankins, James. Renesanční filosofie. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-418-3.Heinzmann, Richard. Středověká filosofie. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-105-5.Petříček, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie : [11 improvizovaných přednášek]. 4., upravené vyd. Praha : Herrmann & synové, 1997.

Požadavky

Seminární práce / referát. Aktivní práce na seminářích. Kombinovaná zkouška

Garant

PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.