Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (KFI / FFV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FFV - Filozofie výchovy, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do filosofie výchovy2. Pojetí výchovy v antice, Sókratés, Platón, Aristotelés3. Středověké koncepce výchovy a Chelčický4. Renesance, humanismus, nové pojetí člověka a jeho výchovy5. Locke, Hobbes, výchova pro společnost, |Komenský6. Francouzští osvícenci Helvétius, Rousseau, Diderot , výchova nového člověka7. Herder, Kant, Herbart - člověk jako subjekt výchovy8. Fichte, Hegel, Marx - vývoj výchovy9. Comte, Mill, pozitivistické koncepce výchovy, Masaryk10. Nietzsche, Dilthey, Arendtová, filosofie života a výchova11. Jaspers a Heidegger, lidská existence a výchova12. Fink, Scheler, Patočka, Palouš - fenomenologie a výchova13. Dewey a výchova pro praxi. Foucault a Rorty - výchova v postmoderní době.

Získané způsobilosti

Studenti získají ucelený přehled o přístupech k teoriím výchovy a vzdělávání v jednotlivých obdobích vývoje "západní společnosti" a jejich reflexi z filosofického hlediska. Seznámí se také s myšlenkami předních autorit zabývajících se otázkami filosofie výchovy.

Literatura

Palouš, Radim. Čas výchovy. Řím : Křesťanská akademie, 1987. Patočka, J. Filosofie výchovy. Praha, 1997. Stark, Stanislav. Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu : se zaměřením na učení Hanse-Georga Gadamera a Otto Friedricha Bollnowa. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-012-8.Pelcová, Naděžda. Filozofická a pedagogická antropologie. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0076-5.Brezinka, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. 1. vyd. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113169-5 (bro.Cipro, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Sv. 1, Od starověku k osvícenství. Praha : Miroslav Cipro, 2002. ISBN 80-238-7452-7.Cipro, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Sv. 2, Devatenácté století. Praha : Miroslav Cipro, 2002. ISBN 80-238-8003-9.Cipro, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Sv. 3, Dvacáté století. Praha : Miroslav Cipro, 2002. ISBN 80-238-8004-7.Pešková, Jaroslava; Schücková, Ladislava. Já, člověk.. : jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-04-21766-4.Stark, Stanislav; Demjančuk, Nikolaj,; Demjančuková, Dagmar. Kapitoly z filosofie výchovy. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-56-2.Dawson, Christopher. Krize západní vzdělanosti : Se zvláštními programy pro studium křesťanské kultury od Johna J. Mulloye a Johna P. Gleasona. 1. vyd. v ČSFR. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25392-X.Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie / Hans Joachim Störig ; [z německého originálu .. přeložili Miroslav Petříček, Petr Rezek a Karel Šprunk]. Vyd 8., V KNA 2. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-206-0.Fiala, Jiří. Obnova ideje univerzity : Soubor statí o významu a postavení univerzit v současném světě. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993. Patočka, Jan; Chvatík, Ivan; Kouba, Pavel. Péče o duši : soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. I., Stati z let 1929 - 1952. Nevydané texty z padesátých let. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-24-0.BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.Kratochvíl, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann & synové, 1995.

Požadavky

Úspěšné zvládnutí písemného testu.

Garant

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Vyučující

PhDr. Stanislav Stark, CSc.