Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 1 (KFI / FI1HB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FI1HB - Filozofie 1, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní přehled o filosofických proudech a stanoviscích v nejdůležitějších obdobích dějin filosofie (antika, středověk, renesance, novověk, osvícenství, filosofie 19. století, moderní filosofie). Seznámení se základními filosofickými kategoriemi a pojmy.1. Co je to filosofie2. Filosofické obory, smysl filosofie3. Antická filosofie - předsokratikové, Sókratés, Platón4. Antická filosofie - Aristotelés, helénistické filosofické školy5. Středověká filosofie - přehled hlavních témat6. Renesanční filosofie - přehled hlavních proudů7. Novověká filosofie - racionalismus8. Novověká filosofie - empirismus9. Osvícenství - základní charakteristika10. Filosofie 19. století - německý klasický idealismus, pozitivismus11. Filosofie 19. století - iracionalismus, filosofie života12. Současná filosofie - fenomenologie, existencialismus, hermeneutika13. Současná filosofie - novopozitivismus, filosofie jazyka, filosofie vědy

Získané způsobilosti

Studenti vymezí a popíšou základní filosofické proudy od antiky po současnost. Rozliší jednotlivá filosofická stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Zapamatují si, popíšou a vymezí základní filosofické kategorie a pojmy. Studenti dále srovnají a uvedou do souvislosti filosofické postoje různých proudů a autorů. Analyzují a srovnají různá filosofická stanoviska a ideály. Shrnou i zhodnotí jejich význam pro studium historie.

Literatura

Blecha, Ivan. Filosofický slovník. null. Olomouc : FIN, 1995. ISBN 80-7182-014-8.Popkin, Richard H.; Stroll, Avrum. Filozofie pro každého. null. Praha : Ivo Železný, 2000. ISBN 80-240-0257-4.Ricken, Friedo. Antická filosofie. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. ISBN 80-7182-092-X.Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie / Hans Joachim Störig ; [z německého originálu .. přeložili Miroslav Petříček, Petr Rezek a Karel Šprunk]. Vyd 8., V KNA 2. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-206-0.Kratochvíl, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. Díl I. a II., Filosofie mezi Homérem a Descartem. null. Praha : Hrnčířství a nakladatelství M. Jůza & E. Jůzová, 1993. ISBN 80-7111-007-8.Tretera, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. null. Praha ; Paseka, 1999. ISBN 80-7185-243-0.Liessmann, Konrad; Zenaty, Gerhard. O myšlení : úvod do filosofie. null. Olomouc : Votobia, 1994. ISBN 80-85619-94-6.Blecha, Ivan. Filosofie : základní problémy. 2. opr. a rozšíř. vyd. Olomouc : FIN, 1996. ISBN 80-7182-032-6.Coreth, Emerich; Schöndorf, Harald. Filosofie 17. a 18. století. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-119-5.Coreth, Emerich; Ehlen, Peter; Schmidt, Josef. Filosofie 19. století. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-157-8.Coreth, E., Ehlen, P., Haeffner, G. Ricken, F. Filosofie 20. století. null. Olomouc, 2006. ISBN null.Tvrdý, Josef. Průvodce dějinami evropské filosofie. null. Brno : Komenium, 1947. ISBN null.Höffding, Harald; Král, Josef. Přehledné dějiny filosofie. null. Praha : Česká grafická unie, 1947. ISBN null.Heinzmann, Richard. Středověká filosofie. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-105-5.Anzenbacher, Arno. Úvod do filozofie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-25414-4.

Požadavky

Zápočet: Obhájení seminární práce.

Garant

Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.