Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 2 (KFI / FI2HB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FI2HB - Filozofie 2, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přehled filosofie dějin od antiky po současnost. Kurs se zaměří především na výklad filosofickodějinných představ v nejvýznamnějších obdobích dějin evropské kultury: archaické Řecko, klasická a pozdní antika, patristika, středověk, renesance, raný novověk, osvícenství, myšlení 19. století, moderní filosofie.1. Představení filosofie dějin2. Filosofie dějin a řecké myšlení3. Křesťanství a dějinnost: dějiny spásy, parúsie, eschatologie4. Filosofie dějin ve středověku5. Renesanční filosofie dějin6. Filosofie dějin v novověkém myšlení; idea teoretického pokroku7. Progresivistické filosofie dějin 19. století (pozitivismus, marxismus)8. Filosofie dějin ve 20. století9. Kritika filosofie dějin (O. Marquard, J.-F. Lyotard, H. Blumenberg)10. Čtyři přístupy k dějinám filosofie11. Anachronismy a dějiny evropského myšlení12. Externalismus a internalismus: dva přístupy k dějinám myšlení13. Rezerva

Získané způsobilosti

Studenti vymezí a popíšou základní proudy v dějinách filosofie dějin. Rozliší jednotlivá stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Zapamatují si, popíšou a vymezí základní kategorie filosofie a dějin. Aplikují znalost filosofickodějinných kategorií na standardní historiografické práce. Analyzují a srovnají předpoklady filosofickodějinných koncepcí. Shrnou a kriticky zhodnotí jejich význam pro dějiny evropské kultury.

Literatura

Blecha, Ivan. Filosofický slovník. null. Olomouc : FIN, 1995. ISBN 80-7182-014-8.Popkin, Richard H.; Stroll, Avrum. Filozofie pro každého. null. Praha : Ivo Železný, 2000. ISBN 80-240-0257-4.Ricken, Friedo. Antická filosofie. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. ISBN 80-7182-092-X.Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192-500-2.Kratochvíl, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. Díl I. a II., Filosofie mezi Homérem a Descartem. null. Praha : Hrnčířství a nakladatelství M. Jůza & E. Jůzová, 1993. ISBN 80-7111-007-8.Tretera, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. null. Praha ; Paseka, 1999. ISBN 80-7185-243-0.Liessmann, Konrad; Zenaty, Gerhard. O myšlení : úvod do filosofie. null. Olomouc : Votobia, 1994. ISBN 80-85619-94-6.Blecha, Ivan. Filosofie : základní problémy. 2. opr. a rozšíř. vyd. Olomouc : FIN, 1996. ISBN 80-7182-032-6.Coreth, Emerich; Schöndorf, Harald. Filosofie 17. a 18. století. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-119-5.Coreth, Emerich; Ehlen, Peter; Schmidt, Josef. Filosofie 19. století. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-157-8.Coreth, E., Ehlen, P., Haeffner, G. Ricken, F. Filosofie 20. století. null. Olomouc, 2006. ISBN null.Tvrdý, Josef. Průvodce dějinami evropské filosofie. null. Brno : Komenium, 1947. ISBN null.Höffding, Harald; Král, Josef. Přehledné dějiny filosofie. null. Praha : Česká grafická unie, 1947. ISBN null.Heinzmann, Richard. Středověká filosofie. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-105-5.Anzenbacher, Arno. Úvod do filozofie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-25414-4.

Požadavky

Prokázání znalostí probíraných témat v ústní zkoušce.

Garant

Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.