Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie jazyka (KFI / FJAZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FJAZ - Filozofie jazyka, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Reference a singulární termíny: smysl a denotát vlastních jmen (G. Frege), definitní deskripce (B. Russell, P. F. Strawson, K. Donnellan), svazková teorie vlastních jmen (J. Searle), rigidní designace a možné světy (S. Kripke).Sémantika a syntax: význam a verifikace, analytické a syntetické věty (R. Carnap, W. v. O. Quine), význam a pravdivostní podmínky, možné světy a intenzionílní logika (D. Davidson, A. Tarski, N. Chomsky, R. Montague), význam jako užití jazyka, řečové hry a pravidla (L. Wittgenstein), význam a intencionalita (P. Grice).Sémantika a pragmatika: konstativy a performativy, lokuce, ilokuce, perlokuce (J. L. Austin), řečové akty (J. Searle), konvenční a konverzační implikatury (P. Grice), komunikace a konvence (D. Lewis).Filozofické koncepce metafory.

Získané způsobilosti

Absolventi kurzu se budou orientovat v základních koncepcích filozofie jazyka a budou obeznámeni s jejími klíčovými představiteli. Osvojí si metodu logicko-sémantické analýzy jazyka a budou připraveni k vlastní filozofické reflexi smysluplnosti toho, co oni i ostatní říkají, když jazyk používají.

Literatura

Peregrin, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-207-5.Marvan, T. Otázka významu. Praha : Togga, 2010. Lycan, W. G. Philosophy of Language. A Contemporary Introduction. London: Routledge, 2008. Martinich, A. P., Sosa, D. (eds.). A Companion to Analytic Philosophy. Oxford : Blackwell, 2001. Fiala, Jiří. Analytická filosofie : druhá čítanka. 2., přeprac. vyd. Praha : O.P.S., 2006. ISBN 80-903733-1-9.Fiala, J. Analytická filosofie : první čítanka : texty. ZČU, FF, 2005. Fiala, Jiří. Analytická filosofie : třetí čítanka ; uspořádal Jiří Fiala. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-238-9518-4.Kolář, Petr. Argumenty filosofické logiky. Praha : Filosofia, 1999. ISBN 80-7007-121-4.Miller, Alexander. Philosophy of language. 2nd ed. Montreal : McGill-Queen s University Press, 2007. ISBN 978-0-7735-3338-7.Valenta, Lubomír. Problémy analytické filozofie : historický úvod : počátky a první období (od Frega po Carnapa). 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-150-0.Coffa, J. A. The Semantic Tradition from Kant to Carnap. Cambridge : Cup, 1991. Hvorecký, J., Marvan, T. (eds.). Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. Nymburk : O.P.S., 2007.

Požadavky

Seminární práce. Závěrečný písemný test.

Garant

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.