Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie jazyka (KFI / FJK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FJK - Filozofie jazyka, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Reference a singulární termíny: smysl a denotát vlastních jmen (G. Frege), definitní deskripce (B. Russell, P. F. Strawson, K. Donnellan), svazková teorie vlastních jmen (J. Searle), rigidní designace a možné světy (S. Kripke). Sémantika a syntax: význam a verifikace, analytické a syntetické věty (R. Carnap, W. v. O. Quine), význam a pravdivostní podmínky, možné světy a intenzionální logika (D. Davidson, A. Tarski, N. Chomsky, R. Montague), význam jako užití jazyka, řečové hry a pravidla (L. Wittgenstein), význam a intencionalita (P. Grice). Sémantika a pragmatika: konstativy a performativy, lokuce, ilokuce, perlokuce (J. L. Austin), řečové akty (J. Searle), konvenční a konverzační implikatury (P. Grice), komunikace a konvence (D. Lewis). Filozofické koncepce metafory. Dekonstruktivismus (J. Derrida). Rekontextualismus (R. Rorty).

Získané způsobilosti

Absolventi kurzu se budou orientovat v základních koncepcích filozofie jazyka a teoriích významu. Budou obeznámeni s dílem klíčových představitelů analytické i post-analytické tradice. Osvojí si metodu logicko-sémantické analýzy jazyka a budou připraveni k vlastní filozofické reflexi toho, co oni i ostatní říkají, když používají jazyk.

Literatura

Marvan, Tomáš. Otázka významu : cesty analytické filosofie jazyka. Vyd. 1. Praha : Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-33-0.Waismann, Friedrich; Harré, Rom. The principles of linguistic philosophy. 2nd ed. Basingstoke : Macmillan, 1997. ISBN 0-333-62996-5.Martinich, A. P., Sosa, D. (eds.). A Companion to Analytic Philosophy. Oxford : Blackwell, 2001. Černý, Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc : Votobia, 1996. ISBN 80-85885-96-4.Austin, J. L. How to do things with words : the William James Lectures delivered at Harvard University in 1955. 2nd ed. Oxford ; Oxford University Press, 1976. ISBN 0-19-281205-X.Wittgenstein, Ludwig. Philosophishce Untersuchungen = Philosophical investigations. 4th ed. Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-5928-9.Miller, Alexander. Philosophy of language. 2nd ed. Montreal : McGill-Queen s University Press, 2007. ISBN 978-0-7735-3338-7.Lycan, William G. Philosophy of language : a contemporary introduction. London ; Routledge, 2002. ISBN 0-415-17116-4.J.Searle. Speech Acts. Cambridge U.P., 1969. Davidson, Donald. Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2004. ISBN 80-7007-190-7.Derrida, Jacques. Texty k dekonstrukci : práce z let 1967-1972. [b.v.]. Bratislava : Archa, 1993. ISBN 80-7115-046-0.Martinich, Aloysius. The philosophy of language. 5th ed. New York : Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-518830-1.Hvorecký, J., Marvan, T. (eds.). Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. Nymburk : O.P.S., 2007.

Požadavky

Zápočet - aktivní práce na seminářích, prezentace-referát, závěrečný test, seminární práce.Zkouška - ústní.

Garant

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.