Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie komunikace (KFI / FK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FK - Filozofie komunikace, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Historické proměny komunikace; Utopie komunikace: hledání dokonalých a vynalézání univerzálních jazyků v evropské kultuře (Bacon, Leibniz, Komenský); Alegorické a symbolické čtení světa: interpretace knihy přírody, deinskriptivní hermeneutika (Foucault, Eco, Findlen); Jazyky a kultury. Problém komunikace s jinakostí (Todorov, Greenblatt). Jazykový relativismus, úvahy o původu jazyka (Vico, Rousseau, Humboldt, Sapir, Whorf); Perspektivismus a filosofie komunikace J. Ortegy y Gasseta. Komunikace v epoše "davového člověka" a "éře prázdnoty" (Le Bon, Ortega y Gasset, Lipovetsky); Absurdita a problém dorozumění (reflexe z perspektivy existencialismu a postmoderny); Postmoderní filosofie komunikace: Hry a rozepře ve filosofii jazyka J.-F. Lyotarda; Postmoderní filosofie a mediální komunikace (Lyotard, Baudrillard, Bourdieu, Eco, Bueno); Orbis pictus: Obrazy a komunikace. Vizuální komunikace ve vědě a filosofii. Způsoby světatvorby N. Goodmana. P. K. Feyerabend a věda jako umění. B. Latour: Poznání a vizualizace; Nová vizuální studia (Böhme, Debray, Huberman).

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni kriticky reflektovat vybrané problémy filosofie komunikace.Prozkoumají, zhodnotí a naučí se dávat do souvislostí myšlenky myslitelů, kteří se filosofií komunikace ve svých dílech zabývají.

Literatura

Komenský, J. A. Cesta světla. Praha, 1961. Rousseau, J.J. Esej o původu jazyků. 2012. Eco, U. Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Praha, 2001. Whorf, B. L. Language, Thought and Reality. Cambridge, 1974. Eco, U. Mysl a smysl. Praha, 2000. Lyotard, J.-F. O postmodernismu. Praha, 1993. Lyotard, J.-F. Rozepře. Praha, 1998. Foucault, M. Slová a veci. Bratislava, 2000. Ortega y Gasset, José. Úkol naší doby. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1969. Ortega y Gasset, J. Vzpoura davů. Praha, 1993. Goodman, N. Způsoby světatvorby. Bratislava, 1996.

Požadavky

Zápočet: aktivní práce na seminářích, přednesení referátu.Zkouška: prokázání znalosti přednášené látky.

Garant

PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jana Černá, Ph.D.