Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a komunikace (KFI / FKNSZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FKNSZ - Filozofie a komunikace, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném akademickém roce ukončit studium v magisterském oboru Teorie a filozofie komunikace. Jde o povinou ústní zkoušku, jež se koná před komisí a obvykle trvá cca 15-30 minut. Vlastní průběh a další náležitosti jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.Během přípravy na magisterskou zkoušku má student možnost využít individuálních nebo skupinových konzultací s garanty jednotlivých disciplín, které se týkají okruhů zkoušky.

Získané způsobilosti

Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.

Literatura

. Seznam literatury je zveřejněn na webových stránkách KFI.

Požadavky

Požadavky na studenta a seznam literatury zveřejní garantující katedra.

Garant

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.