Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická logika (KFI / FLH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FLH - Filozofická logika, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: předmět logiky, logický monismus a logický pluralismus, Frege a základy logické sémantiky, Russellova teorie určitých popisů, sémantika vlastních jmen, logické a sémantické paradoxy, definice, (aletická) modální logika, sémantika možných světů pro modální logiku, deontická logika, epistemická logika, vícehodnotová logika, intuicionistická logikaInovace tohoto kurzu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem České republiky. Projekt ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0217 "ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky"

Získané způsobilosti

Studenti si prohloubí znalosti o povaze předmětu a metod moderní logiky a filozofických otázkách, které jsou s budováním různých logických systémů spjaty. Osvojí si související odbornou terminologii. Seznámí se také s jazyky neklasických logik a se základními motivacemi budování těchto systémů a jejich aplikacemi.

Literatura

Kolář, Petr. Argumenty filosofické logiky. Praha : Filosofia, 1999. ISBN 80-7007-121-4.Peregrin, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-207-5.Tugendhat, Ernst; Wolf, Ursula. Logicko-sémantická propedeutika. [1. vyd.]. Praha : Petr Rezek, 1997. ISBN 80-86027-02-3.Peregrin, Jaroslav. Logika a logiky : systém klasické výrokové logiky, jeho rozšíření a alternativy. Vyd. 1. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-1187-0.V. Svoboda - J. Peregrin. Od jazyka k logice. 2009.

Požadavky

Pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky je nutné uspět v písemném testu a v ústním pohovoru.

Garant

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.