Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie mysli (KFI / FM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FM - Filozofie mysli, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probraná témata: rané a novověké koncepce filosofie mysli, 19. století jako období formování filosofie mysli jako samostatné badatelské oblasti, současná americká a anglosaská filosofie mysli, srovnání děl současných i dřívějších myslitelů zabývajících se filosofií mysli

Získané způsobilosti

Studenti budou seznámeni se základními problémy a otázkami filosofie mysli. Budou schopni shrnout a zhodnotit díla významných myslitelů zabývajících se touto tématikou. Uvedou do souvislosti přístupy v jednotlivých historických obdobích. Naučí se také pracovat s filosofickými termíny spojenými s filosofií mysli.

Literatura

Dennett, Daniel C. Druhy myslí : k pochopení vědomí. Vyd. 2., upr. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-1177-3.Nosek, Jiří. Mysl a tělo v analytické filosofii : úvod do teorií psychofyzického problému. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-091-9.Heil, John. Philosophy of mind : a contemporary introduction. 2nd ed. New York : Routledge, 2004. ISBN 0-415-28356-6.Gáliková, Silvia; Gál, Egon. Antológia filozofie mysle. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2003. ISBN 80-7149-597-2.Koukolík, František. Já - o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0736-0.Penrose, Roger. Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0780-4.Searle, John R. Minds, brains and science. Cambridge : Harvard University Press, 2003. ISBN 0-674-57633-0.Searle, J. Myseľ, jazyk, spoločnosť. Bratislava : Kalligram, 2007. Gál, Egon; Kelemen, Jozef. Mysel telo stroj. 1. vyd. Bratislava : Bradlo, 1992. ISBN 80-7127-032-6.

Požadavky

Zápočet - aktivní práce na seminářích, odpřednášený referát na dané téma.Zkouška - dosažení zápočtu, prokázání znalostí probírané látky

Garant

Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Michal Polák, Ph.D.