Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a metodologie přírodních věd (KFI / FMPV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FMPV - Filozofie a metodologie přírodních věd, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Filozofie jako vyšší poznání, role logiky, matematiky a jazyka ve vědě, teorie měření, počáteční představy o vědě, Humova skepse, pozitivistický model vědy, konvenční aspekty vědy, vědecké revoluce a postmoderní kritika vědy.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit vztah mezi filozofií a přírodními vědami. Budou seznámeni se základními metodami a myšlenkovými systémy, které jsou nebo byly v oblasti filosofie a metodologie přírodních věd používány. Naučí se také pracovat s odbornými termíny potřebnými k porozumění daného tématu.

Literatura

Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2.Whitrehead, A. N. Veda a moderný svet. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1989.

Požadavky

Zápočet: seminární práce, aktivní práce na semináři.

Garant

Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc.