Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie náboženství (KFI / FNB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FNB - Filozofie náboženství, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: vznik filozofie náboženství v antické tradici, středověká filozofie církevních otců, otázky tzv. konfesní filozofie náboženství v souvislosti s historickým dělením křesťanství, současná filozofie náboženství s důrazem na české prostředí¨

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní prvky jednotlivých historických období vývoje filozofie náboženství. Uvedou do souvislostí významné texty týkající se tohoto tématu a prostudují zásadní myšlenky autorů, jejichž díla přispěla k rozvoji filozofie náboženství.

Literatura

Funda, Otakar A. Úvod do filosofického tázání. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1995. ISBN 80-7043-169-5.Funda, Otakar A. Víra bez náboženství. Praha : Prvokruh, 1994. ISBN 80-901470-1-8.Gilson, Étienne. Bůh a filosofie. 1. vyd. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-65-X.Tresmontant, Claude. Dějiny vesmíru a smysl stvoření. Vyd. 2. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0948-5.Fuchs, Jiří. Filosofie : 4. Bůh filosofů. 1. vyd. Praha : Krystal OP, 1997. ISBN 80-85929-20-1.Hejdánek, Ladislav. Filosofie a víra. Praha : Evangelické nakladatelství, 1990. ISBN 80-85241-02-1.H.Pavlincová, B.Horyna. Filosofie náboženství. Brno, 1999. Bultmann, Rudolf. Ježíš Kristus a mytologie. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1995. Floss, Karel. Náboženství v českém myšlení : první polovina 20. století : sborník příspěvků z konference [Brno, 14. - 15. října 1992]. Brno : [Ústav etiky a religionostiky FF MU a AV ČR], 1993. Bouzek, Jan; Kratochvíl, Zdeněk. Od mýtu k logu. [1. vyd.]. Praha : Herrmann & synové, 1994. Masaryk, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Praha : ČIN, 1926. T.G.Masaryk. V boji o náboženství. Praha, 1932. Halík, Tomáš. Víra a kultura : pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. 1. vyd. Praha : Zvon, 1995. ISBN 80-7113-117-2.Augustin. Vyznání. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1990. ISBN 80-7017-144-8.

Požadavky

Zápočet: Četba vybraných textů týkajících se tématu.

Garant

Prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.

Vyučující

Prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.