Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie náboženství (KFI / FNF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FNF - Filozofie náboženství, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vymezení a vývojové etapy filosofie náboženství; její vztah k religionistice a teologie; povaha Boha a jeho atributy: nezávislost, dobrota, moc, věčnost, vědění, prozřetelnost; Trojice a Vtělení; ontoteologie a její kritika; víra a rozum; teismus, deismus; kritika náboženství od antiky po současnost; kritika náboženství; náboženství a věda; vztahy morálky a etiky k náboženství; analytická filosofie náboženství; konfesijní filosofie náboženství; postavení náboženství ve filosofii a vědě; idea náboženské tolerance a multikulturalismus.

Získané způsobilosti

Studenti rozpoznají a formulují základní problémy filosofie náboženství a uvedou je do souvislosti se současným děním ve světě. Dále studenti posoudí a zhodnotí vliv náboženství na filosofii (a naopak). Srovnají postupy a cíle filosofie, religionistiky a teologie a uvědomí si jejich odlišnost a nezaměnitelnost. Rozliší a identifikují proměněné náboženské obsahy ve zdánlivě sekulárních filosofických textech. Zhodnotí význam filosofie náboženství pro moderní kulturu a současnou filosofii.

Literatura

Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Dějiny religionistiky : antologie. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-7182-123-3.Horyna, Břetislav. Úvod do religionistiky. 1. vyd. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-64-1.Funda, Otakar A. Víra bez náboženství. Praha : Prvokruh, 1994. ISBN 80-901470-1-8.Murray, Michael; Rea, Michael. An Introduction to the Philosophy of Religion. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. Gilson, Étienne. Bůh a filosofie. 1. vyd. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-65-X.Gilson, Étienne. Bytí a někteří filosofové. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-46-1.Joy, Morny. Continental Philosophy and Philosophy of Religion. Dordrecht : Springer, 2011. H.Pavlincová, B.Horyna. Filosofie náboženství. Brno, 1999. Demjančuková, Dagmar. Teorie a dějiny náboženství. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-43-0.

Požadavky

Zápočet: seminární práce.

Garant

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda

Vyučující

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda