Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie přirozeného jazyka (KFI / FPJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FPJ - Filozofie přirozeného jazyka, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Dějiny lingvistiky, starověké a středověké názory na jazyk, filozofické názory na jazyk v 17., 18. a 19. století, F. de Saussare a vznik moderní lingvistiky. Založení analytické filozofie a obrat filozofie k jazyku. Pojetí jazyka v logickém empirismu. Filozofie obyčejného jazyka. Oxfordská a wittgenstteinovská skupina. Pragmatické a behavioristické pojetí jazyka v analytické filozofii. Komunikační aspekt jazyka z hlediska analytické filozofie: teorie mluvního jednání, intencionální sémantika a konverzační implikatury. Fenomenologická a existenciální analýza jazyka. Dekonstruktivismus.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní otázky filozofie lingvistiky. Seznámí se s historickým vývojem lingvistiky a s filozofickými pohledy v různých obdobích. Uvedou do souvislostí jednotlivé základní myšlenkové systémy a teze zabývající se touto problematikou. Prozkoumají zásadní díla významných autorů spojených s filozofií jazyka.

Literatura

Černý, Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc : Votobia, 1996. ISBN 80-85885-96-4.Analytická filosofie : první čítanka : texty. 2. vyd. Plzeň : O.P.S., 2005. ISBN 80-239-7107-7.Saussure, Ferdinand de; Bally, Charles,; Sechehaye, Albert; Riedlinger, Albert. Kurs obecné lingvistiky. 1. vyd. (v Academii). Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0560-9.Derrida, Jacques. Texty k dekonstrukci : práce z let 1967-1972. [b.v.]. Bratislava : Archa, 1993. ISBN 80-7115-046-0.Helbig, Gerhard. Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1991.

Požadavky

Požadavky na zápočet: Písemný referát z vybrané literatury.Požadavky ke zkoušce: Znalosti z předmětu v rozsahu přednášky

Garant

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.