Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická reflexe přírody (KFI / FRP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FRP - Filozofická reflexe přírody, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Tradiční ontologické kategorie a současná věda. Problém určenosti přírody. Determinismus a přírodní zákony. Deterministický chaos. Mechanicismus a redukcionismus. Vitalismus a emergentismus. Evoluce neživé a živé přírody. Disipativní systémy. Sobecký gen a memetika. Evolucionismus a kreacionismus. Člověk a příroda, biosféra a technosféra. Ekologická krize, alternativy řešení. Zásady trvale udržitelného rozvoje.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy týkající se filosofické reflexe přírody. Uvedou do souvislostí myšlenky nejvýznamnějších autorit zabývajících se touto problematikou a zhodnotí převládající názory na přírodu v historických obdobích.

Literatura

Špůr, Josef. Úvod do systematické filosofie : filosofie přírody. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-007-1.Keller, Jan. Až na dno blahobytu : (Ke společenským kořenům ekologické krize). l. vyd. Brno : Hnutí Duha, 1993. Šmajs, Josef. Drama evoluce : fragment evoluční ontologie. Vyd. 1. Praha : Hynek, 2000. ISBN 80-86202-77-1.Kolářský, Rudolf; Suša, Oleg. Filosofie a současná ekologická krize. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2000. ISBN 80-7007-116-8.Filosofie v současné ekologické krizi. In. Filosofický časopis 6/91,, 1991. Kratochvíl, Zdeněk. Filosofie živé přírody. [1. vyd.]. Praha : Herrmann & synové, 1994. Gleick, James. Chaos : vznik nové vědy. cop. 1996. Brno : Ando, 1996. ISBN 80-86047-04-0.Koukolík, František. Mravenec a vesmír : o hvězdách atomech životě a vědcích. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1997. ISBN 80-7021-182-2.Rees, Martin J. Náš neobyčejný vesmír. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-17-9.Šmajs, Josef; Binka, Bohuslav. Ohrožená kultura : Od evoluční ontologie k ekologické politice. 2. rozšířené vyd. Praha : Hynek, 1997. ISBN 80-85906-53-8.Wilson, E. O. Rozmanitost života. Praha, 1995. Dawkins, Richard. Slepý hodinář : zázrak života očima evoluční biologie. Vyd. 1. V Praze ; Paseka, 2002. ISBN 80-7185-445-X.Johnson, Phillip E. Spor o Darwina. 1. vyd. Praha : Návrat domů, 1996. ISBN 80-85495-57-0.Blackmore, Susan. Teorie memů : kultura a její evoluce. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-394-3.Teorie všeho : Hledání nejhlubšího vysvětlení. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0602-6.Spaemann, Robert; Löw, Reinhard. Účelnost jako filosofický problém : dějiny a znovuobjevení teleologického myšlení. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-111-0.Šmajs, Josef; Krob, Josef. Úvod do ontologie : Evoluční ontologie. 2., opr. a rozš. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0879-2.Grygar, Jiří. Vesmír, jaký je : současná kosmologie téměř pro každého. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0637-9.Kohák, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-86-9.

Požadavky

Úspěšné absolvování testu.

Garant

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.