Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie osvícenství (KFI / FSF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FSF - Filozofie osvícenství, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

David Hume, britští moralisté a deisté; osvícenské ideály: kritika náboženství, deismus, osvícený absolutismus, společenská smlouva, revoluce a její zdůvodnění, Encyklopedie, popularizace vědění, empiristická noetika a materialistická ontologie. Medailony vybraných osobností (Voltaire, Rousseau, Diderot). Filosofie Immanuela Kanta: Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Kritika soudnosti.

Získané způsobilosti

Studenti vymezí a popíší základní filosofické ideály osvícenství. Rozliší jednotlivá stanoviska, představí jejich argumentační zdůvodnění a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Studenti dále uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje s celkovým duchem uvedeného období. Analyzují a srovnají filosofická stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární literatury. Díky tomu rovněž rozpoznají a formulují předpoklady i důsledky filosofických myšlenek osvícenství. Shrnou i zhodnotí jejich význam pro další dějiny evropské kultury a také uváží kritiku osvícenství ve filosofii 20. století.

Literatura

Coreth, Emerich; Schöndorf, Harald. Filosofie 17. a 18. století. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-119-5.Röd, Wolfgang. Novověká filosofie. II, Od Newtona po Rousseaua. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-109-9.Halada, Jan; Feješ, Ján; Mládek, Jan. Osvícenství - věk rozumu. 1. vyd. Praha : SPN, 1984. Israel, Jonathan I. Enlightenment contested : philosophy, modernity, and the emancipation of man 1670-1752. New York : Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-927922-7.Im Hof, Ulrich. Evropa a osvícenství. Praha : Lidové noviny, 2001. Israel, Jonathan I. Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity 1650-1750. 1st pub. New York : Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-925456-9.Haakonsen, K. ed. The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.

Požadavky

Zápočet: seminární práce. Zkouška je kombinovaná.

Garant

PhDr. Stanislav Stark, CSc.

Vyučující

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.