Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a světová literatura (KFI / FSL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FSL - Filozofie a světová literatura, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Ukázky textů a jejich filozofická reflexe. Filozofické vyznění interpretací v literatuře: filozofie a světový názor, filozofie člověka a dějin, filozofie hodnot, svoboda a odpovědnost. Poznámky k metodice práce s krásnou literaturou v seminárních a absolventských pracích humanitních oborů.Interpretovaná látka:1. Epos o Gilgamešovi2. Sofokles - Král Oidipus, Antigoné3. Faust (různé verze látky)4. Voltaire - Micromegas5. Kafka - Proměna

Získané způsobilosti

Studenti získají základní představu o vývoji vztahu filozofie a "krásné literatury" v průběhu dějin. Uvedou do souvislostí a zhodnotí filozofický pohled na některá významná literární díla, od antiky až po současnost. Představí si také některé teoretické teze a myšlenky spojené s filozofickou reflexí literárního díla.

Literatura

Výběr z textů. Bělohradský, Kosík, Patočka, Šalda, Lyotard, Camus, Gadamer.

Požadavky

Zápočet: Seminární práce týkající se jedné z čtených knih, test.

Garant

PhDr. Stanislav Stark, CSc.