Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy 1 (KFI / FV1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FV1 - Filozofie vědy 1, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Mýtus, filozofie, věda, filozofie vědy. Renesance a vznik novodobé vědy. Vztah filozofie, epistemologie a metodologie vědy. Paradigma klasické vědy (Newton, Descartes). Spor empirismu a racionalismu. Formování filozofie vědy. Tradice induktivismu a empirismu, B. Russell a Cambridge school, Bayesianismus. Logický pozitivismus a logický empirismus. Problém demarkace a problém pozorování. Falzifikace a hypoteticko-deduktivní metoda (K. Popper). Konvencionalismus (E. Mach, H. Poincaré a P. Duhem). Konstrukcionistická filozofie vědy (H. Margenau). Operacionalismus (P. Bridgman, A. Rapoport, B. F. Skinner). Metodologie vědeckých výzkumných programů (I. Lakatos). Vědecké revoluce a paradigmata (T. S. Kuhn). Metodologický anarchismus ve vědě (P. K. Feyerabend).

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy. Představí si filozofické pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoj. Uvedou do souvislostí myšlenky a systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii vědy. Naučí se také pracovat se základními odbornými pojmy filozofie vědy.

Literatura

Fiala, J. Analytická filosofie. První čítanka. Plzeň, 2000. Demjančuk, Nikolaj. Filosofie - kultura, věda, myšlení. 1.vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-296-1.Fajkus, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-095-1.Russell, Bertrand. Logika, věda, filozofie a společnost. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0219-X.Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2.Feyerabend, Paul K. Tři dialogy o vědění. 1. vyd. Praha : Vesmír, 1999. ISBN 80-85977-04-4.Tondl, Ladislav. Věda, technika a společnost : Soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-051-X.Král, Miloslav. Změna paradigmatu vědy. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-064-1.

Požadavky

Zápočet: seminární práce, písemný test.

Garant

PhDr. Vladimír Havlík, CSc.

Vyučující

Mgr. Libor Benda, Ph.D.PhDr. Vladimír Havlík, CSc.