Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy 2 (KFI / FV2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FV2 - Filozofie vědy 2, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Hledání metodologického ideálu (J. S. Mill, W. Whewell, W. S. Jevons). Logický atomismus (L. Wittgenstein, B. Russell). Verifikacionismus A. J. Ayera. Problém vědeckého vysvětlení (C. Hempel, E. Nagel, C. Levi-Strauss). Vědecká teorie a pozorování (R. Carnap, N. R. Hanson, I. Toulmin, W. V. Quine, T. Kuhn, Ph. Frank). Věda a hodnoty (C. Hempel, N. Rescher). Věda a kultura (H. Feigl). O povaze vědecké metody (R. Carnap, H. Reichenbach). Další filozoficko-vědní koncepce (S. Toulmin, D. Shapere, L. Laudan, B. Latour, N. R. Hanson, G. Holton, B. C. van Fraassen, N. Cartwright). Ontologické, epistemologické, logické problémy vědy a jejich místo v jednotlivých obdobích vývoje filozofie vědy. Specifika společenských a humanitních věd. Vývoj humanitního ideálu vědeckého poznání. Vztah přírodních a společenských věd a humanistiky.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy 20. století. Uvedou do souvislostí významné filozofické pohledy na vědu, seznámí se s nejvýraznějšími osobnostmi filozofie vědy 20. století a s jejich názory a myšlenkami.

Literatura

Fiala, J. Analytická filosofie. První čítanka. Plzeň, 2000. Demjančuk, Nikolaj. Filosofie - kultura, věda, myšlení. 1.vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-296-1.Fajkus, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-095-1.Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-10-0.Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 2, Mytické myšlení. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-11-9.Husserl, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie : úvod do fenomenologické filozofie. 2. vyd., reprint 1. vyd., Academia 1972. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0561-7.Casper, Bernhard. Míra lidství : Rosenzweig a Lévinas. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1998. ISBN 80-86005-62-3.Ingarden, Roman. O poznávání literárního díla. Praha : Československý spisovatel, 1967. Brentano, Franz. O původu mravního poznání : zlo jako předmět básnického zobrazení : Franz Brentano ; z něm. orig. přel. Miroslav Hartl, úvodní studii naps. Ján Pavlík. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0360-3.Patočka, Jan. Úvod do fenomenologické filosofie. 1. vyd. Praha : ISE, 1993. ISBN 80-85241-47-1.Grondin, Jean. Úvod do hermeneutiky. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-43-7.

Požadavky

Seminární práce.Zkouška: Úspěšné zvládnutí závěrečného testu a ústního pohovoru.

Garant

PhDr. Vladimír Havlík, CSc.

Vyučující

Mgr. Libor Benda, Ph.D.PhDr. Vladimír Havlík, CSc.