Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy pro doktorandy 2 (KFI / FV2D)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FV2D - Filozofie vědy pro doktorandy 2, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Postpozitivistická filozofie vědy. Filozofie vědy K. Poppera. Historická koncepce T. S. Kuhna. Metodologie výzkumných programů I. Lakatose. Metodologický anarchismus P. K. Feyerabenda. Sociologický obrat ve filozofii vědy. Vědecký realismus a instrumentalismus. Vývoj vědecké racionality, pojem pravdy v současné vědě, pravda jako hodnota. Věda a mimovědecké formy poznání (K. Popper, J. Ziman, P. Feyerabend, P. Thagard). Problém vědeckého vysvětlení (C. Hempel, E. Nagel, C. Lévi-Strauss). Vědecká teorie a pozorování (R. Carnap, N. R. Hanson, I. Toulmin, W. V. Guine, T. Kuhn, Ph. Frank). Věda a hodnoty (C. Hempel, N. Rescher). Věda a kultura (H. Feigl). O povaze vědecké metody (R. Carnap, H. Reichenbach). Ontologické, epistemologické, logické problémy vědy a jejich místo v jednotlivých obdobích vývoje filozofie vědy. Specifika společenských a humanitních věd, jejich členění. Vývoj humanitního ideálu vědeckého poznání. Obraz humanitního poznání ve filozofii 20. století (fenomenologie, strukturalismus, psychoanalýza, marxismus, existencialismus, hermeneutika, analytická filozofie). Vztah přírodních a společenských věd a humanistiky.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy, a to především ve 20. století. Rozšíří si svoje dosavadní znalosti této problematiky. Představí si filozofické pohledy na vědu ve 20. století. Uvedou do souvislostí myšlenky a systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii vědy. Naučí se také pracovat s odbornými pojmy filozofie vědy.

Literatura

Fiala, Jiří. Analytická filosofie : třetí čítanka ; uspořádal Jiří Fiala. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-238-9518-4.Fiala, J. Analytická filosofie. První čítanka. Plzeň, 2000. Fajkus, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.Demjančuk, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení : proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-19-8.Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-10-0.Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 2, Mytické myšlení. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-11-9.Husserl, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie : úvod do fenomenologické filozofie. 2. vyd., reprint 1. vyd., Academia 1972. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0561-7.Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.Demjančuk, Nikolaj; Profant, Martin,; Podhajský, Jiří. O povaze vědy : novokantovství. 1. vyd. Praha : Epocha, 2011. ISBN 978-80-261-0045-4.Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy : věda v kulturních kontextech. Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy: fenomenologie. Brentano, Franz. O původu mravního poznání : zlo jako předmět básnického zobrazení : Franz Brentano ; z něm. orig. přel. Miroslav Hartl, úvodní studii naps. Ján Pavlík. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0360-3.Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-53-6.Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé II. Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-54-4.Gasper, Philip; Trout, J. D.; Boyd, Richard. The philosophy of science ; ed. by Richard Boyd, Philip Gasper, J.D. Trout. 6th ed. Cambridge : MIT Press, 1997. ISBN 0-262-52156-3.Patočka, Jan. Úvod do fenomenologické filosofie. 1. vyd. Praha : ISE, 1993. ISBN 80-85241-47-1.

Požadavky

Ústní zkouška z probíraných témat, která bude probíhat před komisí.

Garant

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.