Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy 3 (KFI / FV3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FV3 - Filozofie vědy 3, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Typy sebereflexe vědy a techniky: filozofie vědy a techniky, logika vědy, historie, psychologie a sociologie vědy. Tradiční sociologické představy o vědě (E. Durkheim, K. Marx, K. Mannheim, W. Stark). Kritika standardní (klasické) koncepce vědy (R. K. Merton, C. G. Hempel, W. V. Quine, K. R. Popper, T. S. Kuhn, S. Toulmin, P. Feyerabend, I. Prigogine). Změna paradigmat v pojetí a funkcích vědy. Kulturní, sociální a politické souvislosti existence a vývoje vědy a techniky. Technika, kultura a politika. Člověk ve světě techniky. Humanizace vědy a techniky.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni vysvětlit klíčové postupy pro hodnocení vědy. Budou moci uvést do souvislosti různé perspektivy pohledu na vědy humanitní i přírodní. Naučí se používat odborné termíny z oblasti teorie a metodologie vědy a techniky.

Literatura

Fajkus, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.Demjančuk, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení : proměna obrazu vědy v analytické tradici. Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy : věda v kulturních kontextech. Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem. Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé II. Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. Russell, Bertrand. Logika, věda, filozofie a společnost. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0219-X.Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.Demjančuk, Nikolaj; Profant, Martin,; Podhajský, Jiří. O povaze vědy : novokantovství. 1. vyd. Praha : Epocha, 2011. ISBN 978-80-261-0045-4.Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy: fenomenologie. Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2.Feyerabend, Paul K. Tři dialogy o vědění. 1. vyd. Praha : Vesmír, 1999. ISBN 80-85977-04-4.Tondl, Ladislav. Věda, technika a společnost : Soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-051-X.

Požadavky

Souhrnný test.

Garant

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.