Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické aspekty vědy o vědomí (KFI / FVOD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FVOD - Filozofické aspekty vědy o vědomí, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Druhy vědomí (fenomenální, přístupové, intransitivní, reflexivní ad.); vztah filosofie a kognitivních disciplín, které zkoumají vědomí (neurověda, kognitivní psychologie); konceptuální analýza vs. "empiricky informovaná filosofie"; introspekce jako metoda nahlédnutí do mysli; existence qualií; epifenomenalismus a jeho naturalistické alternativy; překážky vědeckého výzkumu vědomí; problematika neuronových korelátů vědomí: supervenience, teorie identity nebo jiný typ vztahu?; experimentální přístupy k fenomenálnímu vědomí (fMRI, EEG, behaviorální testy).Problémové okruhy ke zkoušce:1. Druhy vědomí2. Filosofické a empirické teorie vědomí: rivalita nebo kooperace?3. Metody "empiricky informované filosofie vědomí"4. Limity konceptuální analýzy při studiu vědomí5. Možnosti a limity introspekce při studiu vědomí6. Postulace qualií a jejich možná redukce a eliminace7. Je subjektivita překážkou vědeckého výzkumu vědomí?8. Metafyzické zakotvení debaty o neuronových korelátech vědomí9. Techniky zobrazování mozku a problém fenomenálního vědomí

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování kurzu studenti budou schopni popsat základní filosofické problémy, které se objevují v současné vědě o vědomí. Rozliší základní metodologické pozice a budou schopni vysvětlit, jaká jsou specifika vědeckého a filosofického přístupu k vědomí. Budou s to posoudit, nakolik je příslušná teorie vhodná pro popis povahy a vzniku vědomí, zejména v jaké míře splňuje požadavky na empiricky informovanou teorii. Díky tomu rovněž budou s to formulovat kritické námitky vůči předloženým teoriím. V neposlední řadě se naučí samostatně řešit aktuální problémy vědy o vědomí, které mohou mít nejen teoretický, ale též praktický dosah.

Literatura

Flanagan, Owen. Consciousness reconsidered. Cambridge, Mass. [u.a.] : MIT Press, 1992. ISBN 0-262-56077-1.Blackmore, Susan. Conversations on consciousness : what the best minds think about the brain, free will, and what it means to be human. Oxford : Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-517959-5.Flanagan, Owen; Güzeldere, Güven; Block, Ned. The Nature of Consciousness : philosophical debates. [1st ed.]. Cambridge : MIT Press, 1997. ISBN 0-262-52210-1.Churchland, P. S. Brainwise. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2002. Revonsuo, A. Consciousness: The Science of Subjectivity. Hove : Psychology Press, 2010. Shear, J. (ed.). Explaining Cousciousness: Tha Hard Problem. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1998. Baars, B. In the Theatre of Consciousness. Oxford : Oxford University Press, 1998. Butler, J. Rethinking Introspection. London : Palgrave Macmillan, 2013. Prinz, J. The Conscious Brain. Oxford : Oxford University Press, 2012. Seager, W. Theories of Consciousness: An Introduction. London : Routledge, 1999. Dahaene, S. Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts. New York : Viking, 2014. Gennaro, R. Counsciousness Paradox. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2012. Dennett, D. Sweat Dreams. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2005.

Požadavky

Student je připraven podat samostatný výklad k zadaným okruhům a diskutovat o dané problematice. Problémové okruhy ke zkoušce stanovuje garant předmětu při zahájení výuky. Zkouška se koná před komisí.

Garant

Doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.