Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie XIX. století (KFI / FXIX)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FXIX - Filozofie XIX. století, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Německý klasický idealismus (Fichte, Schelling, Hegel); Feurbach; Marx; filosofie života (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson); pozitivismus (Comte, Mill); pragmatismus (James, Dewey); Kierkegaard; novokantovství.

Získané způsobilosti

Studenti vymezí hlavní proudy filosofického myšlení 19. století a vysvětlí jejich hlavní koncepce, ideály a myšlenky. Představí argumenty jednotlivých filosofů, rozliší jednotlivá stanoviska, vymezí jejich předpoklady, uvedou do souvislostí jejich důsledky a rozpoznají jejich motivace. Studenti analyzují jednotlivá filosofická stanoviska a srovnají na základě četby primární i sekundární literatury. Shrnou a zhodnotí význam filosofie 19. století pro další dějiny filosofie a formování moderní evropské kultury.

Literatura

Major, Ladislav. Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-462-2.Stark, Stanislav. Filosofie 18.-20. století : vybrané kapitoly. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-592-8.Coreth, Emerich; Ehlen, Peter; Schmidt, Josef. Filosofie 19. století. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-157-8.Horyna, Břetislav. Dějiny rané romantiky : Fichte, Schlegel, Novalis. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-810-X.Holzhey, Helmut; Röd, Wolfgang. Filosofie 19. a 20. století. II., Novokantovství, idealismus, realismus a fenomenologie. Praha : Oikoymenh, 2006. ISBN 80-7298-178-1.Thurner, Rainer; Röd Wolfgang; Schmidinger, Heinrich. Filosofie 19. a 20. století, sv. III: Filosofie života a filosofie existence. Praha : Oikoymenh, 2009. Baldwin, Thomas. The Cambridge history of philosophy 1870-1945. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-59104-X.Moyar, D. (ed.). The Routledge Companion to Nineteenth Century Philosophy. London - New York : Routledge, 2010.

Požadavky

Zápočet: seminární práce. Zkouška je kombinovaná.

Garant

PhDr. Stanislav Stark, CSc.

Vyučující

PhDr. Stanislav Stark, CSc.