Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a zkušenost gestaltu (KFI / FZG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FZG - Filozofie a zkušenost gestaltu, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rozdíl "intelektuálního chápání" filozofického textu a jeho "žitého chápání". Základní principy gestaltu. Jejich využití pro interpretaci textů. Gestalt principy v sebereflexi účastníků kursu při práci. Filozofické problémy úsilí, celku a času. Kontakt a spolupráce ve skupině.

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí některé důležité filozofické poznatky a metody ve spojení s reflexí vlastního procesu myšlení a učení. Seznámí se se základními principy gestaltu. Získají základní přístup ke zkoumání procesů vlastního poznávání a myšlení. Zreflektují efekt kursu v jejich osobním rozvoji.

Literatura

Perls, F.; Hefferline, R. F.; Goodman, P. Gestalt terapie : vzrušení lidské osobnosti a její růst. Vyd. 1. V Praze : Triton, 2004. ISBN 80-7254-507-8.Saint-Exupéry, Antoine de. Citadela. Praha : Vyšehrad, 1984. Mackewn, Jennifer. Gestalt psychoterapie : moderní holistický přístup k psychoterapii. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-922-4.Buber, Martin. Já a ty. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-7198-042-1.krátké filosofické texty. Sokol, Jan. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 3. rozšíř. vyd. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-253-5.Patočka, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. 1. vyd. Praha : ISE, 1995. ISBN 80-85241-90-0.G. M. Yontef. Uvědomění, dialog a proces. (Awarness, Dialogue and Process, New York, 1991.

Požadavky

Prokázání schopnosti práce s textem a základních znalostí gestalt problematiky, zpracování a obhájení úkolů na seminářích.

Garant

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.