Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy 1 (KFI / NFV1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / NFV1 - Filozofie vědy 1, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Filosofie, věda, filosofie vědy - co je filosofie vědy?2. Induktivismus a empirismus3. Logický pozitivismus - Vídeňský kroužek - verifikacionismus4. K. R. Popper - hypoteticko-deduktivní metoda - falsifikacionismus5. H. Poincaré a P. Duhem - konvencionalismus6. Problém pozorování ve vědě7. Problém demarkace ve vědě8. I. Lakatos - Metodologie vědeckých výzkumných programů9. T. Kuhn - Vědecké revoluce a paradigmata10. P. Feyerabend - Metodologický anarchismus11. L. Laudan - Normativní naturalismus12. B. Latour, S. Woolgar - Sociální konstruktivismus13. Evoluční epistemologie14. Souhrn

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy. Představí si filozofické pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoj. Uvedou do souvislostí myšlenky a systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii vědy. Naučí se také pracovat s odbornými pojmy filozofie vědy.

Literatura

Demjančuk, Nikolaj. Filosofie - kultura, věda, myšlení. 1.vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-296-1.Fajkus, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-095-1.Tondl, Ladislav. Věda, technika a společnost : Soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-051-X.Russell, Bertrand. Logika, věda, filozofie a společnost. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0219-X.Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2.Feyerabend, Paul K. Tři dialogy o vědění. 1. vyd. Praha : Vesmír, 1999. ISBN 80-85977-04-4.

Požadavky

Zápočet: Sepsání eseje na vybané téma a její prezentace na semináři. Zkouška: Prokázání znalostí probíraných témat v písemném testu a v ústním pohovoru.

Garant

Doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc.

Vyučující

PhDr. Vladimír Havlík, CSc.